WE WILL HAVE SUOMEKSI

Käännös we will have vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 2157, Aika: 0.1752

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä We Will Have käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

You break any more records and we will have to test you for doping.
Rikot yhtään enää ennätyksiä ja meidän on laitettava sinut doping-testiin.
Soon we will have the money and we will be far from here.
Pian saamme rahat,- ja olemme kaukana täältä.
If this is not the case, we will have to vote against the report.
Mikäli näin ei ole, meidän on äänestettävä mietintöä vastaan.
We will have to tell eve and fred.
Meidän on kerrottava evelle ja fredille.
Don't worry, we will have you out of here in no time.
Älä huoli, saamme sinut pois täältä hetkessä.
Then we will have to be faster than them.
Sitten olemme heitä nopeampia.
And, uh, we will have to talk to your wife.
Ja meidän pitää jutella vaimollesi.
Don't worry, we will have a new seeker.
Älkää huoliko, saamme uuden etsijän.
Otherwise, we will have a situation where the money is not used.
Muuten olemme tilanteessa, jossa rahoja ei käytetä.
We will have to call indian affairs.
Meidän on soitettava indian affairsiin.
We will have to leave out one of the casinos.
Meidän on jätettävä yksi kasinoista pois. mikä se olisi?
I am sure we will have the opportunity to meet again.
Olen varma, että saamme tilaisuuden tavata jälleen.
Then we will have 2 bottles.
Sitten otamme kaksi pulloa.
If we have a daughter, we will have to call her ilene.
Jos saamme tyttären, meidän pitää kutsua häntä vinoksi.
Take our video business too and we will have to fold.
Jos viette videobisneksenkin, olemme mennyttä.
If your recovery takes too long, we will have to buy new batteries.
Jos toipumisesi kestää liian kauan, meidän on ostettava uudet patterit.
Then we will have to fight.
Sitten meidän pitää taistella.
I hope that we will have your support tomorrow in the vote here in parliament.
Toivon, että saamme tukenne huomenna parlamentin äänestyksessä.
And then we will have a vigil.
Ja sitten pidämme jumalanpalveluksen.
If we win, we will have it all to ourselves.
Jos voitamme, otamme kaiken itsellemme.
It will be six weeks tomorrow and we will have to start over.
Huomenna tulee kuusi viikkoa täyteen, ja olemme taas nollapisteessä.
We will have hot water pretty quick.
Saamme pian kuumaa vettä.
Walter, we will have the 40-year-old springbank.
Walter, otamme 40-vuotiasta springbankia.
So, we will have to sleep in shifts.
Eli meidän pitää nukkua vuoroissa.
We will have to march into washington and dictate peace terms in the white House!
Meidän on marssittava washingtoniin ja saneltava rauhan ehdot valkoisessa talossa.
Anyways, we will have it here.
No, pidämme sen kuitenkin täällä.
I guess we will have to deliver that human heart tomorrow.
Kai meidän täytyy toimittaa se ihmissydän vasta huomenna.
We will have four hot chocolates, please.
Otamme neljä kuumaa kaakaota, kiitos.
Or we will have to settle things ourselves.
Etsi said käsiisi ennen päivän päättymistä,- tai meidän on hoidettava itse tämä asia.
Do you think we will have others like this?
Luuletko, että meille tulee toisia tällaisia?

Tulokset: 2157, Aika: 0.1752

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää