WHAT DO YOU THINK SUOMEKSI

Käännös what do you think vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 2637, Aika: 0.2125

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä What Do You Think käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

What do you think, Eric?
Toinen punnitus. mitä luulet, eric?
So, what do you think, Kyle?
Joten, mitä luulet, kyle?
But what do you think about a possibility to have unlimited gold 100% FREE?
Mutta mitä mieltä olette mahdollisuudesta saada rajoittamaton kulta 100% ILMAINEN?
Captain, what do you think happened last night?
Kapteeni, mitä luulet, että tapahtui viime yönä?
What do you think about duncan Kenworth?
Mitä pidät duncan kenworthista?
Hey, kareem, what do you think about today's selfish players?
Hei kareem, mitä mieltä olet tämänpäiväisistä itsekkäistä pelaajista?
What do you think about richard Norvik?
Mitä pidät richard norvikista?
Yo, clarence, what do you think, buddy?
Clarence, mitä ajattelet, kaippari?
So what do you think, Jennifer?
Joten, mitä mieltä olet, jennifer?
So what do you think, Sarge?
Joten mitä luulet, kessu?
El, what do you think of Fi?
El, mitä ajattelet fi:stä?
Hey, what do you think, Ronnie?
Mitä mieltä olet, ronnie?
So what do you think happened here?
Joten mitä luulet tapahtuneen täällä?
Hey, what do you think about zombie elvis, baby?
Hei, mitä pidät kohteesta zombie elvis, kulta?
What do you think this is, a weekly?
Luuletko, että tämä on joku viikkolehti?
Well, what do you think, Jacob?
Mitä mieltä olet, jacob?
What do you think, I'm stupid, Hans?
Luuletko minua tyhmäksi, hans?".
What do you think it wants?
Mitä arvelet sen haluavan?
What do you think of this wedding cake?
Mitä ajattelet tästä hääkakusta?
What do you think i can find?
Mitä luulet että pystyn löytämään?
So, what do you think of the dress?
Joten, mitä pidät mekosta?
Well, what do you think of our new captain?
No, mitä pidät uudesta kapteenistamme?
What do you think, gaby?
En tiedä. mitä mieltä olet, gaby?
What do you think this is, Hooters?
Luuletko tämän olevan hooters baari?
What do you think you will find here?
Mitä arvelet löytäväsi täältä?
Petrova... what do you think of Theo?
Petrova... mitä ajattelet theosta?
What do you think is going on?
Pojat. mitä luulet olevan tekeillä?
What do you think, bossy and domineering?
Mitä sanot, senkin komentelija?
What do you think happens now?
Mitä arvelet tapahtuvan nyt?
What do you think, he's gonna play with you?
Luuletko, että hän leikkii kanssasi?

Tulokset: 2637, Aika: 0.2125

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"What do you think" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää