YOU DON'T HAVE SUOMEKSI

Käännös you don't have vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 3510, Aika: 0.1815

Esimerkkejä You Don't Have käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

You don't have a laundress.
Sinulla ei ole pyykinpesijää.
You don't have a choice this time, arthur.
Tällä kertaa sinulla ei ole vaihtoehtoja, arthur.
At least you don't have to work.
Ainakaan sinun ei tarvitse mennä töihin.
Sergio says you don't have enough snowmobiles to evacuate.
Sergio sanoo, ettei sinulla ole tarpeeksi moottorikelkkoja evakuointiin.

Prue... you don't have to marry me.
Prue... sinun ei tarvitse mennä kanssani naimisiin.
Maybe you don't have enough.
Tai ehkä sinulla ei ole sitä tarpeeksi.
Oh, you don't have to.
Voi, ei sinun tarvitsisi--.
You don't have tardive dyskinesia.
Sinulla ei ole tardiivia dyskinesiaa.
Your sister said you don't have a family.
Sisaresi sanoi, ettei sinulla ole perhettä.

You don't have to strategize.
Sinun ei tarvitse strategioida.
You don't have to dance every time.
Sinun ei tarvitse tanssia joka kerta.
You don't have family, august.
Sinulla ei ole perhettä, august.
Sadie died because you don't have the technology?
Sadie kuoli, koska teillä ei ole teknologiaa?
I know you don't have one.
Tiedänän minä, ettei sinulla ole sellaista.
Tricia, you don't have to.
Tricia, ei sinun tarvitse.
You know, you don't have to come to the funeral.
Sinun ei ole pakko tulla hautajaisiin.
You don't have to swim the dark waters any longer.
Sinun ei tarvitse uida tummissa vesissä enää pidempään.
Still think you don't have a problem?
Luuletko yhä, ettei sinulla ole ongelmaa?
You don't have to, but i wish you would.
Tai ei sinun tarvitse, mutta toivon että olisit.
So you don't have Scylla?
Joten sinulla ei ole scyllaa?
You don't have a choice.
Neiti on oikeassa. teillä ei ole vaihtoehtoja.
Now you don't have the balls.
Nyt sinussa ei ole munaa.
You don't have to do it.
Sinun ei ole pakko tehdä sitä.
You don't have to, steve.
Ei sinun tarvitse, steve.
get the sense you don't have a favorite movie or band.
Minusta tuntuu, ettei sinulla ole lempileffaa tai -bändiä.
You don't have an umbrella.
Teillä ei ole sateenvarjoa.
You don't have a choice.
Vankinani sinulla ei ole valinnanvaraa.
You don't have to invite marcus.
Sinun ei tarvitse kutsua marcusta.
You don't have an appointment, detective.
Teillä ei ole sovittua tapaamista, etsivä.
You know, you don't have to sleep together.
Teidän ei tarvitse nukkua yhdessä.

Tulokset: 3510, Aika: 0.1815

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää