YOU DON'T KNOW SUOMEKSI

Käännös you don't know vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 4028, Aika: 0.103

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä You Don't Know käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Middlefold you don't know what cooping is!
Middlefold et tiedä mitä cooping on!
But you don't know the book.
Mutta et tunne kirjaa.
If you don't know.
Jos et tiedä...- CBI.
But you don't know lionel like i do.
Mutta et tunne lionelia kuten minä.
You don't know.
Sinä et tiedä mitään.
You don't know, young man.
Et tiedä mitään, nuori mies.
But, you know, you don't know anyone here, so.
Tiedän. mutta et tunne täältä ketään, joten.
I forgot. you don't know.
Unohdin, että et tiedä siitä.
You don't know the meaning of fear.
Mutta sinä et tunne pelkoa.
Joaco, you don't know how much i love alicia.
Joaco, sinä et tiedä kuinka paljon minä rakastan aliciaa.
You don't know the man, jackson.
Sinä et tunne häntä, jackson.
You don't know what it is, do you?
Voi kristus! -et tiedä, mikä se on.
Master yang, you don't know.
Mestari yang, et tiedä.
You don't know what you want.
Sinä et tiedä mitä haluat, mutta minä tiedän.
Katie, you don't know this guy.
Katie, et tunne tätä miestä.
You don't know that that's what happened.
Et tiedä, että niin kävi.
You don't know how funny.
Et tiedäkään, miten hauskaa se on.
You don't know what brent likes.
Et tiedä, mistä brent tykkää.
You don't know mel gibson.
Sinä et tunne mel gibsonia.
So you... you don't know.
You don't know us Gallagher's.
Et tunne meitä gallagherejä.
Gareth, you don't know how lucky you are.
Gareth, et tiedä, kuinka onnekas olet.
Maybe you don't know as much about seekers as you thought.
Ehkä et tiedäkään etsijöistä niin paljon kuin luulet.
You may know guys like caleb, but you don't know him.
Voit tuntea calebin kaltaisia kundeja, mutta et tunne häntä.
Man, you don't know shit.
Äijä, sinä et tiedä paskaakaan.
You don't know it's a he.
Et tiedä, että se on mies.
I truly am, but you don't know my sisters.
Olen pahoillani, mutta sinä et tunne siskojani.
And if you don't know it, you belong there with him.
Jos et tajua sitä, kuulut itse kadulle.
Harry, you don't know.
Harry, sinä et tiedä.
You don't know how much i love you.
Et tiedä kuinka paljon rakastan sinua.

Tulokset: 4028, Aika: 0.103

KATSO MYÖS

Katso myös


"You don't know" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää