YOU HAVE NO SUOMEKSI

Käännös you have no vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 2848, Aika: 0.2979

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä You Have No käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

You're lucky, you have no family.
Onnenpekka, sinulla ei ole perhettä.
Today you have no escape.
Tänään et pääse pakoon.
Did you know you have no face?
Tiesitkö, että sinulla ei ole kasvoja?
You have no right to insult my guests.
Et saa loukata vieraitani.
TELEMARKLEVEL I: you have no previous experience in telemark skiing.
TELEMARKTASO i: sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta telemarkista.
You have no idea how humiliated i am.
Et arvaa, kuinka nöyryytetty olen.
You have no idea what freeman was working on?
Et siis tiedä, minkä parissa freeman työskenteli?
You have no right to be here, hop.
Et saa tulla tänne.
Then you have no alibi.
Sittenhän sinulla ei ole alibia.
You have no right!
Teillä ei ole oikeutta tehdä noin.
If you have no goggles, turn away.
Kääntykää pois, jos teillä ei ole suojalaseja.
You have no idea how much i hoped it meant jihoo and jandi.
Et tiedä kuinka paljon toivoin että se tarkoitti jihoo ja jandi.
So you have no idea when your daughter terminated this pregnancy?
Pitkällä? ette siis tiedä, milloin tyttärenne raskaus keskeytettiin.
You have no involvement in this.
Et saa sekaantua tähän.
You have no self-esteem.
Sinulla ei ole itsetuntoa, minä halveksin sinua, häviä siitä!
You have no right to be here.
Et saa olla täällä.
But you have no witnesses?
Mutta teillä ei ole todistajia?
You have no idea how different i am.
Et tiedä, kuinka erinlainen olen.
Dylan hunt, you have no power.
Dylan hunt, sinulla ei ole voimaa.
You have no idea who you're dealing with.
Ette tiedä, kenen kanssa leikitte.
W-when you dream, you have no idea whose memories you're experiencing? no.
Kun uneksit, etkö voi tietää, kenen muiston koet?
But you have no experience.
Mutta sinulla ei ole kokemusta.
Colonel, you have no idea what it is or why you built it?
Eversti, etkö tiedä mikä se on ja miksi rakensit sen?
But you... you have no costume.
Mutta teillä-- teillä ei ole asua.
Beyond that, you have no manipulation.
Sen takana, sinussa ei ole manipulaatiota.
Without our ships...- you have no escape. either from us or the rebel army.
Llman laivojamme ette pääse karkuun kapinallisia ja kuolette.
You have no right to destroy yourself.
Et saa tuhota itseäsi.
You have no idea how many lives you have saved.
Et osaa kuvitella, miten monta henkeä pelastitte.
Watch carefully."You have no poetry.".
Kuuntele:" sinussa ei ole runoutta.".
If you do not dance, you have no purpose.
Jos et tanssi, sinulle ei ole käyttöä.

Tulokset: 2848, Aika: 0.2979

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"You have no" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää