ÄR ARBETE SUOMEKSI

Käännös är arbete vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 29, Aika: 0.0918

Esimerkkejä Är Arbete käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Det är arbete.
Mutta se on työtä.
Det är arbete, löjtnant.
Tämä on työtä, luutnantti.
Det är arbete, arbete, arbete tjugofyra sju, och för vad?
Se on työtä, työtä, työtä kellon ympäri, ja minkä takia?
Det är arbete.

Förhållande är arbete.
Suhde on työtä.
Att hitta ett förhållande är arbete.
Suhteen löytäminen on työtä.
Det här är arbete.
Tämä on työtä.
Men det här är arbete.
Tämä on työtä.
Jag...- boken är arbete.
Kirja on työtä.
För målare är arbete bästa kuren.
Tri gachet... taiteilijalle työ on ainoa lääke.
Det är arbete.
Mindre prat och mer arbete: lagstiftning är arbete.
Vähemmän sanoja ja enemmän toimintaa: lainsäädäntö on toimintaa.
Jag är ledsen för det med filmen, men det här är arbete.
Olen pahoillani leffasta mutta työ on työtä.
Man får inte tända eld under sabbatten, därför det är arbete.
Sapattina ei saa sytyttää tulta, koska se on työntekoa.
Det är inte ledighet, det är inte semester; detta är arbete som folk utför.
Se ei ole vapaa-aikaa, se ei ole lomaa; se on työtä, jota ihmiset tekevät.
dess århundraden långa metodiska förstörelse av allt som inte är arbete, vår kännedom om våra områden och vårt yrke, av
itsessään kuin vuosisatoja kestäneessä kaiken sen hävittämisessä, mikä ei ole työtä: perehtyneisyys omaan naapurustoon ja ammattiin, kylään, kamppailuun, sukuun; kiintymys
Och hur är arbetet?
Miten työ sujuu?
Miten työ sujuu?
Det enda sanningen är arbetet.
Ainoa totuus on se työ.
Allt han bryr sig om är arbetet.
Hän välittää vain työstään.
I tyskland är arbete arbete och när arbetet är slut så är arbetet gjort.
Saksassa työ on työtä. kun työaika loppuu,- työt on tehty.
Men generellt var arbetet bara tillfredsställande.
Mutta yleisesti ottaen hänen työnsä oli vain tyydyttävää.
Varför var arbetet så jobbigt?
Miksi työ oli niin vaikeaa?
Där var arbetet mer mekaniserat.
Siellä työ oli mekaanisempaa.
Men hans stora passion var arbetet.
Työ oli hänen suurin intohimonsa.
Är arbetet övertids- eller nödarbete, skall därför ytterligare utgå i 17 § stadgad ersättning, vilken beräknas på arbetstagarens oförhöjda lön.
Jos työ on ylityötä tai hätätyötä, on siitä lisäksi suoritettava 17 §:ssä säädetty korvaus, joka lasketaan työntekijäin korottamattomasta palkasta.
Är arbetet övertids- eller nödarbete, skall därför ytterligare utgå i 17 § stadgad ersättning, som beräknas på arbetstagarens oförhöjda lön.
Jos työ on ylityötä tai hätätyötä, on siitä lisäksi suoritettava 17 §:ssä säädetty korvaus, joka lasketaan työntekijän korottamattomasta palkasta.
Jag kan försäkra er att på det tekniska planet är arbetet redan långt framskridet i våra avdelningar.
Voin vakuuttaa teille, että teknisellä tasolla työt ovat jo edenneet pitkälle meidän yksiköissämme.
Annan än i 3 punkten avsedd löneinkomst, om arbete, uppdrag eller tjänst enbart eller huvudsakligen utförts i finland för härstädes varande arbets- eller uppdragsgivares räkning;
Muu kuin 3 kohdassa tarkoitettu palkkatulo, jos työ, tehtävä tai palvelus on yksinomaan tai pääasiallisesti suoritettu suomessatäällä olevan työn tai toimeksiantajan lukuun.

Tulokset: 29, Aika: 0.0918

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "är arbete"


"Är arbete" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää