ARBETA SUOMEKSI

Käännös Arbeta Suomeksi

Tulokset: 2994, Aika: 0.1085

Esimerkkejä Arbeta käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Parlamentet måste därför tillåtas arbeta tillsammans med er under bästa möjliga förutsättningar.
Siksi Euroopan parlamentille on suotava parhaat mahdolliset edellytykset työskennellä yhdessä teidän kanssanne.
Vi kan inte börja arbeta med detta nästa år. Vi måste börja genast.
Emme voi aloittaa tätä työtä ensi vuonna, vaan meidän on aloitettava heti.
Han skulle arbeta som internationell tjänsteman.
Hän aikoi työskennellä kansainvälisenä virkailijana.
Om du vill arbeta som företagare i Finland behöver du ett uppehållstillstånd för företagare.
Jos haluat työskennellä yrittäjänä Suomessa, tarvitset yrittäjän oleskeluluvan.
Nämnden må arbeta uppdelad i divisioner.
Lautakunta voi toimia jaostoihin jakaantuneena.
Du får aldrig arbeta på den igen.
Et saa koskaan enää jatkaa tätä työtä.
Arbeta som ett proffs, då.
Tee sitten ammattilaisen työtä.
Jag hade turen att få arbeta tillsammans med professor Vikram Sarabhai i cirka åtta år.
Minulla oli onni saada työskennellä professori Vikram Sarabhain kanssa kahdeksisen vuotta.
Parlamentet bör arbeta på ett korrekt sätt och följa arbetsordningen.
Parlamentin pitäisi toimia asianmukaisesti ja noudattaa työjärjestystä.
Vi är dock redo att fortsätta att arbeta på grundval av färdplanen, bl.a. genom kvartetten.
Olemme kuitenkin valmiit jatkamaan työskentelyä etenemissuunnitelman pohjalta muun muassa Lähi-idän kvartetin avulla.
Vi kommer att fortsätta arbeta för att förbättra effektiviteten, särskilt i generalförsamlingen och Ecosoc.
Jatkamme työskentelyä yleiskokouksen ja erityisesti talous- ja sosiaalineuvoston tehokkuuden lisäämiseksi.
Den sökande tvingas arbeta med 27 olika nationella rättssystem.
Hakijan täytyy toimia 27 erillisen kansallisen oikeusjärjestelmän kanssa.
De vill arbeta, lära och utveckla sitt lands ekonomi.
He haluavat työskennellä, opiskella ja kehittää maansa taloutta.
Så inom detta säkerhetsområde får vi inte sluta arbeta på SIS II.
Niinpä emme saa turvallisuuden alalla lopettaa työtä SIS II -järjestelmän parissa.
Vi måste nu arbeta via Förenta nationernas strukturer för att nå detta mål.
Meidän on nyt pyrittävä tähän tavoitteeseen Yhdistyneiden Kansakuntien rakenteiden avulla.
Vi bör kunna se resultat och fortsätta arbeta konsekvent.
Meidän pitäisi nähdä tulokset ja jatkaa työtä johdonmukaisesti.
Om vi kan arbeta tillsammans, som ett lag, fångar vi den.
Jos voimme tehdä yhdessä ryhmätyötä, me saamme kiinni sen.
Vi vill arbeta tillsammans med en stark kommission.
Haluamme toimia yhteistyössä vahvan komission kanssa.
Vi måste arbeta mot mer sammanhållning och mer konsekvens i vår människorättspolicy.
Sen on pyrittävä lisäämään yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta omassa ihmisoikeuspolitiikassaan.
Enligt min mening är det bra att kommissionen vill fortsätta arbeta med detta.
On mielestäni hyvä asia, että komissio haluaa jatkaa työskentelyä asian parissa.
Svårigheten ligger i att vi måste arbeta utomordentligt snabbt.
Ongelma on se, että meidän täytyi työskennellä äärimmäisen nopeasti.
Det är viktigt att fortsätta arbeta för att förbättra EU.
On tärkeää jatkaa työtä Euroopan unionin parantamiseksi.
Jag har fått arbeta med honom på fantastiska sätt.
Olen saanut tehdä uskomattomia asioita hänen kanssaan.
Jag hävdade att det är viktigt att fortsätta att arbeta för Kyotoprotokollets mål.
Totesin, että on tärkeää jatkaa työskentelyä Kioton pöytäkirjassa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi.
Det har hävdats att jordbrukarna endast skulle kunna arbeta två timmar om dagen.
On korostettu sitä, että maanviljelijät voivat työskennellä vain kaksi tuntia päivässä.
EU måste arbeta för att förhindra att det sker.
EU:n olisi pyrittävä siihen, että tämä estetään.
Arbeta Hemma _BAR_ Den enda guiden du behöver för att tjäna pengar på internet.
Työskentele kotona _BAR_ Ainoa opas jonka tarvitset ansaitaksesi rahaa netissä.
Polisen kan inte arbeta på det här sättet.
Poliisi ei voi toimia tällä tavalla.
Ni började arbeta mycket tidigt som lärare.
Aloititte työnteon opettajana hyvin varhaisessa vaiheessa.
Akademiska institutioner som försöker arbeta oberoende stängs, antingen tillfälligt eller fullständigt.
Akateemiset laitokset, jotka yrittävät toimia itsenäisesti, suljetaan joko väliaikaisesti tai kokonaan.

Tulokset: 2994, Aika: 0.1085

Katso myös


arbeta tillsammans
työskennellä yhdessä tehdä yhteistyötä
kan arbeta
voivat työskennellä voi toimia pystyvät työskentelemään voivat tehdä työtä
arbeta hårt
lujasti töitä tehdä kovasti töitä työskenneltävä lujasti
börja arbeta
aloittaa työnsä aloittaa työskentelyn ryhtyä töihin
arbeta här
työskennellä täällä tänne töihin tehdä töitä täällä
arbeta mycket
työskentelemään paljon työskenneltävä erittäin tehtävä paljon työtä
arbeta nära
tekee tiivistä tiivistä yhteistyötä työskentelee läheisessä yhteistyössä työskentelemään läheisesti
arbeta där
työskennellä niissä sinne töihin tehdä siellä työtä työskennellä siellä työskentelisin siellä
arbeta igen
takaisin töihin palata töihin töihin paluustani työskennellä taas
bara arbeta
toimia vain teen vain työtä vain työstää pelkkää työtä
fortsätt arbeta
jatka töitä jatkakaa töitä jatketaan töitä mene töihisi
försöka arbeta
yritettävä työskennellä pyrkiä yrittää tehdä pyrimme työskentelemään
tvingas arbeta
työskentelemään pakotettujen pakotetaan tekemään töitä joutuvat tekemään työtä pannaan työskentelemään
arbeta mindre
tehdä vähemmän töitä vähemmän työtä toimia vähemmän työskennellä vähemmän
arbeta gratis
työtä ilmaiseksi työskennellä ilmaiseksi työskentele ilmaiseksi
arbeta hemifrån
työskennellä kotona työskennellä kotoa työtä kotoa tekemään töitä kotoa työ kotoa
vi måste arbeta
meidän on työskenneltävä meidän on tehtävä työtä meidän on pyrittävä meidän on toimittava
att arbeta tillsammans
tehdä yhteistyötä työskennellä yhdessä
fortsätta att arbeta
jatkaa työtä jatkaa työtämme jatkettava työskentelyä
måste vi arbeta
meidän on tehtävä työtä meidän on toimittava meidän on työskenneltävä meidän täytyy työskennellä meidän on pyrittävä
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää