ARBETSLÖSHET SUOMEKSI

Käännös arbetslöshet vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 1494, Aika: 0.1736

Esimerkkejä Arbetslöshet käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2005 26.4.2005.
Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 2005 26.4.2005.
Det finns en arbetslöshet på 40 procent där, framför allt bland ungdomar. det är alldeles för högt.
Nuorista 40% on työttömiä, mikä on liikaa.
Sysselsättning och arbetslöshet 2011 2011.
Työllisyys ja työttömyys vuonna 2011 2011.
En sund tillväxt och en låg arbetslöshet, det önskar vi oss alla!
Terve kasvu ja pienet työttömyysluvut, sitä me kaikki toivomme!

Sysselsättning och arbetslöshet i december 2004 25.1.2005.
Työllisyys ja työttömyys joulukuussa 2004 25.1.2005.
Bland kvinnor finner man en högre arbetslöshet, framför allt bland de långtidsarbetslösa.
Naisissa on enemmän työttömiä, etenkin pitkäaikaistyöttömiä.
Jag behöver inte se nån arbetslöshet i italien.
Ainakaan minun ei tarvitse nähdä italiassa työttömiä.
Tabell A.3 regionala skillnader i BNP per capita och arbetslöshet per medlemstat.
TaulukkoA.3 alueelliset erot jäsenvaltioiden bruttokansantuotteessa( bkt/asukas) ja työttömyydessä.
Enligt den senaste statistiken från eurostat finns eu:s högsta arbetslöshet i de nya medlemsstaterna.
Eurostatin viimeisimpien tutkimusten mukaan työttömyysluvut ovat korkeimmat euroopan unionin uusissa jäsenvaltioissa.
SYSSELSÄTTNING arbetskraft och arbetslöshet sysselsättningsfördelning per sektor.
TYÖLLISYYS aktiiviväestöjä työttömyys työllisyyden jakautuminen aloittain.
Sysselsättning och arbetslöshet: ett prioriterat problem.
Työllisyys ja työttömyys: ensisijainen ongelma.
Unionen har en arbetslöshet på 8 procent, och målet på full sysselsättning kan nås.
Unionin työttömyysprosentti on 8 prosenttia, ja täystyöllisyys on saavutettavissa oleva tavoite.
Arbetslöshet källa: konsumentbarometern 2015, april.
Työttömyys lähde: kuluttajabarometri 2015, huhtikuu.
Krigshotet, rädslan för arbetslöshet och oron för miljöförstöringen tynger det mänskliga sinnet.
Sodan uhka, työttömyyden pelko ja huoli ympäristön tuhoutumisesta rasittavat ihmismieliä.
För tillfället har tyskland eu:s lägsta arbetslöshet med 4,5 procent.
Saksan työttömyysprosentti on euroopan alhaisin, 4,5.
Fråga 4/6: välj bakomliggande faktorvad orsakade arbetslöshet i nästan hela västvärlden på 1970-talet?
Kysymys 4/6: valitse vaikuttava tekijämikä aiheutti 1970-luvulla työttömyyttä lähes kaikissa länsimaissa?
Sverige har högst arbetslöshet i norden.
Pohjois-karjalassa edelleen maan korkein työttömyysprosentti.
Återhämtningen kan dock inte omedelbart följas av en minskad arbetslöshet.
Elpymistä ei kuitenkaan voi heti seurata työttömyyden väheneminen.
Arbetslöshet källa: konsumentbarometern 2016, april.
Työttömyys lähde: kuluttajabarometri 2016, toukokuu.
Det föder arbetslöshet, föroreningar, trafikstockningar och förtorkade städer.
Saadaan työttömyyttä, saasteita, ruuhkia ja kuihtuvia kaupunkeja.
Karta 3 arbetslöshet i regionerna, 1995.
Kartta 3 työttömyysaste alueittain vuonna 1995.
Sverige ska vara det land i europa med lägst arbetslöshet.
Työttömyysprosentti maassa on eu:n alhaisimpia.
Tack vare euron kommer vi att glömma osäkerhet, arbetslöshet och utslagning.
No, euron ansiosta unohdamme turvattomuuden, työttömyyden ja syrjäytymisen.
Angående: ekonomisk och social sammanhållning och arbetslöshet.
Aihe: taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja työttömyys.
Ni kommer att få kämpa emot arbetslöshet och fattigdom under de kommande månaderna och åren.
Torjutte työttömyyttä ja köyhyyttä lähikuukausina ja -vuosina.
Landet har världens lägsta arbetslöshet.
Työttömyysprosentti maassa on eu:n alhaisimpia.
Högst arbetslöshet har grekland med 24,6 procent.
Korkein työttömyysaste löytyi kreikasta 24,6 prosenttia.
Akta dig för att hamna i arbetslöshet.
Pelkäätkö, että jäät työttömäksi?
Vi anser att dagens höga arbetslöshet hotar den europeiska välfärdsmodellen.
Me katsomme, että nykyinen korkea työttömyys uhkaa eurooppalaista hyvinvointimallia.
Typer av arbetslöshet.
Työttömyyden lajeja.

Tulokset: 1494, Aika: 0.1736

SYNONYYMIT

"Arbetslöshet" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää