ARBETSPLATS SUOMEKSI

Käännös arbetsplats vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 284, Aika: 0.1236

Esimerkkejä Arbetsplats käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Om du vill hitta en arbetsplats i finland ska du studera finska eller svenska.
Jos haluat löytää työpaikan suomesta, opiskele suomen tai ruotsin kieltä.
Hittar en arbetsplats eller studieplats.
Löydät työpaikan tai opiskelupaikan.
Vägen till en bra arbetsplats.
Ajatuskartta hyvästä työpaikasta.
Vems arbetsplats är det här?
Kenen työpiste tämä on?

När du får en arbetsplats kan du få uppehållstillstånd på grund av arbete.
Kun saat työpaikan, voit hakea oleskelulupaa työn perusteella.
Om du hittar en arbetsplats, kan du börja arbeta genast.
Jos saat työpaikan, voit aloittaa työnteon heti.
Balen skulle hållas i statsministerns hov och man skulle tvingas att inrätta en enda arbetsplats.
Aloite olisi pääministereillä, ja heidän olisi pakko vakiinnuttaa yksi toimipaikka.
Vems arbetsplats är detta?
Kenen työpiste tämä on?
Att skapa en ny arbetsplats kostar ca en miljon schilling i min nationella valuta.
Yhden uuden työpaikan luominen maksaa noin miljoona itävallan shillinkiä.
En ren arbetsplats är en effektiv arbetsplats.
Siisti työpiste on tehokas työpiste.
Det är en arbetsplats, inget sovrum.
Tämä on työpaikka, ei makuusali.
Använd nyttiga verktyg för en trygg och hälsosam arbetsplats för alla åldrar.
Käytä hyödyllisiä työkaluja terveellisen ja turvallisen työpaikan takaamiseksi kaikenikäisille.
Det här är en arbetsplats, inte en plats för gelégubbsleksaker!
Tämä on työpaikka, ei nukkekoti.
Jag har min arbetsplats.
Minulla on työpiste.
En sådan arbetsplats har även den bästa produktiviteten och effektiviteten.
Sellaisella työpaikalla myös tuottavuus ja tehokkuus ovat parhaat.
Hur skiljer sig ett hemnätverk från ett nätverk på en arbetsplats?
Muita aiheitamiten kotiverkko poikkeaa työpaikan verkosta?
Gascas motell och arbetsplats ligger i närheten.
Gascan motelli ja" työpaikka" olivat tädin ja isoäidin talon lähistöllä.
Önskar den övervakade ombyte av bostad eller arbetsplats, skall han begära övervakarens samtycke därtill.
Jos valvottava tahtoo muuttaa asuin- tai työpaikkaa, pyytäköön siihen valvojan suostumuksen.
På en finländsk arbetsplats övervakar chefen inte de anställdas arbete hela tiden.
Suomalaisella työpaikalla esimies ei koko ajan valvo työntekijöiden työntekoa.
Till de mänskliga grundläggande rättigheterna hör även en arbetsplats.
Inhimillisiin perusoikeuksiin kuuluu myös työpaikka.
I arbetsrum och även annorstädes på arbetsplats skola ordning och renlighet iakttagas.
Työhuoneessa ja muuallakin työpaikalla on noudatettava järjestystä ja siisteyttä.
Du kan inte inleda din läroavtalsutbildning om du inte har en arbetsplats.
Et voi aloittaa oppisopimuskoulutusta, jos sinulla ei ole työpaikkaa.
Du får alltså både yrkesutbildning och en arbetsplats.
Saat siis ammatillisen koulutuksen ja työpaikan.
Skriv ett eget CV för varje arbetsplats.
Tee jokaista työpaikkaa varten oma CV.
Har du någon gång onanerat på din arbetsplats?
Oletko sinä törmännyt huonoon käytökseen työpaikalla?
Microsoft är europas bästa arbetsplats.
Microsoft on euroopan paras työpaikka.
Hämta övervakningsbanden från hennes arbetsplats.
Hanki työpaikan valvontakameroiden nauhat.
Man hittar dem på varenda arbetsplats.
Heitä on jokaisella työpaikalla.
Du ska också ha en arbetsplats som uppfyller kraven.
Sinulla pitää olla myös työpaikka, joka täyttää vaatimukset.
Är du sugen på att byta arbetsplats?
Olisiko minun syytä vaihtaa työpaikkaa?

Tulokset: 284, Aika: 0.1236

KATSO MYÖS

Katso myös


"Arbetsplats" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää