DEN SIGNALEN SUOMEKSI

Käännös den signalen vuonna Suomeksi

Tulokset: 30, Aika: 0.1143

Esimerkkejä Den Signalen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Gud, den signalen var riktigt envis.
Tämä signaali on ihan hanurista.
Vi behöver detta, och vi måste sända den signalen utåt.
Me tarvitsemme sitä ja meidän pitää lähettää tämä signaali ulospäin.
Den signalen är deras nödfyr.
Signaali on heidän hätämajakkansa.
Vi fick aldrig den signalen.
Emme saaneet signaalia.

Den signalen är över 300 meter hög.
Kaksi, tuo savumerkki on yli 300 metriä korkea.
Hon lärde dig den signalen.
Hän opetti sinulle tuon merkin.
Det är arbetet med den signalen.
Se on työpuhelu.
Än om du hade lyckats komma på hur att få kontakt med presidenten. så hade du inte lyckats komma igenom. den signalen är kodad.
Vaikka keksisit miten saat soitettua presidentille,- puhelu ei mene läpi, koska signaali on salattu.
Vi instämmer alltså i grunden med förslagen, men vi kommer att avstå från att rösta eftersom vi anser att det just nu är sämsta tänkbara tidpunkt att ge den signalen.
Olemme siis periaatteessa samaa mieltä ehdotuksista, mutta äänestämme tyhjää, koska pidämme tätä ehdottomasti huonoimpana hetkenä tämän signaalin antamiseksi.
de politiska initiativ som kommissionär patten tillkännagav nyss ge den signalen i tid i iran, i pakistan: en ny koalition för humanitärt stöd i regionen.
jäsen pattenin juuri ilmoittamilla poliittisilla aloitteilla antamaan ajoissa tämän signaalin: uusi koalitio tällä alueella tarvittavaa humanitaarista apua varten.
Vi har givit en signal att vi vill ha den nya generationens katalysatorer.
Me olemme antaneet signaalin, että haluamme uuden sukupolven katalysaattorit.
Sedan fick vi en signal, och vår resa började.
Sitten kuulimme signaalin ja matkamme alkoi.
Jag ger dig en signal, sen attackerar vi henne.
Annan sinulle merkin, sitten hyökkäämme.
Vi behöver en signal snart, tank.
Tank, tarvitsemme signaalin pian.
Jag lämnade en signal i huntington.
Jätin merkin huntingtoniin.
Fårjag en signal så gräver du.
Jos saan signaalin, kaiva siitä.
Ändå har de texterna också ett värde eftersom de ger en signal.
Silti näilläkin teksteillä on merkitystä, sillä ne antavat merkin.
Nu har vi sänt ännu en signal till paris!
Lähetimme toisen merkin pariisiin!
Parlamentet har velat ge kommissionen en signal.
Parlamentti halusi antaa komissiolle signaalin.
Men vi vill ge en signal.
Haluamme kuitenkin antaa signaalin.
En signal från gudarna!
Merkin jumalilta!
Om han är på andra sidan, kommer han att ge oss en signal.
Jos hän on toisella puolella, hän antaa meille merkin.
Vattenmolekyler i kroppen påverkas av magnetfälten och avger en signal när radiovågorna används.
Magneettiset kentät vaikuttavat kehon vesimolekyyleihin, ja nämä tuottavat signaalin, kun radioaaltoja käytetään.
Jag får en signal.
Saan signaalin.
Jag ger dig en signal.
Annan merkin.
Klipp av den innan den sänder en signal.
Leikataan, ennen kuin se lähettää signaalin.
Hon gav dig en signal.
Hän antoi sinulle merkin.
Patty har uppfångat en signal.
Patty kuulee signaalin.
Jag kommer behöva en signal.
Tarvitsen merkin.
Elena ska ge oss en signal.
Elena antaa merkin. se riittää.

Tulokset: 30, Aika: 0.1143

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää