DET ÄR BRA SUOMEKSI

Käännös det är bra vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 2625, Aika: 0.2676

on hyvä (693) olen iloinen (8) on myönteistä (7) tämä riittää (7) se on mahtavaa (4)

Esimerkkejä Det Är Bra käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jag tror att det är bra för europol att arbeta med dem.
Mielestäni europolin kannalta on hyvä työstää niitä.
Okej, det är bra.
Hyvä on. se on hienoa.
Jag anser att det är bra att kommissionen nu har tillsatt en arbetsgrupp för datasäkerhetsfrågor.
Mielestäni on hyvä, että komissio on nyt asettanut tietoturvallisuuden työryhmän.
Det är bra att israels premiärminister stödde den i sitt uttalande i måndags.
On hyvä, että israelin pääministeri antoi maanantaisessa lausunnossaan sille tukensa.

Ja, det är bra.
Kyllä, jack. olen kunnossa.
Jag tycker det är bra.
Minusta se on hienoa.
Ja.. det är bra.
Se on hienoa.
Nej, det är bra.
Det är bra att vi blir.
On hyvä, että meillä on.
Men det är bra nu.
Mutta olen kunnossa nyt.
Jo, det är bra.
Joo, kaikki on hyvin.
Nej, det är bra.
En. olen kunnossa.
Det är bra att det faktiska arbetet nu har börjat.
On hyvä, että todellinen työ on nyt alkanut.
Knop. det är bra.
Solmua, hienoa.
Åh, det är bra.
Se on hienoa.
Det är bra att vi inte glömmer gränsgångarna och deras problem.
On hyvä, että emme unohda rajatyöntekijöitä ja heidän ongelmiaan.
Nej det är bra.
En, kaikki on hyvin.
Sluta, det är bra.
Lopeta. olen kunnossa.
Det är bra!
Se on hienoa!
Och det är bra.
Det är bra att du berättade det här.
Hienoa, että hän kertoi tämän.
Det är bra, tack.
Hienoa. kiitos.
Nej tack det är bra.
Ei kiitos, kaikki on hyvin.
Nina, det är bra.
Nina, olen kunnossa.
Det är bra att en överenskommelse har nåtts.
On hyvä, että on päästy sopimukseen.
Det är bra.
Hienoa. se on hienoa.
Men det är bra att vi åker med ett annat plan.
Ihan hyvä kuitenkin, että lähdetään eri koneella.
Det är bra, för någon kan begära att få se det.
Hyvä niin, sillä sitä voi joku kysyä.
Mamma, det är bra.
Äiti, olen kunnossa.
Men jag tycker det funkar- det är bra.
Jos homma toimii- hyvä niin.

Tulokset: 2625, Aika: 0.2676

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Det är bra" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää