DET HANDLAR OM SUOMEKSI

Käännös det handlar om vuonna Suomeksi

Tulokset: 3124, Aika: 0.3104

kyse on (964) kyseessä on (185) kysymys on (56) kyse (111) se koskee (101)

Esimerkkejä Det Handlar Om käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Därför att det handlar om framtiden.
Koska kyse on tulevaisuudesta.
Oss emellan, det handlar om bron.
Näin meidän kesken, kysymys on sillasta.
Det handlar om sjukvården.
Kyse on terveydenhoidosta.
Det är emellertid inte vad det handlar om i detta fall.
Tästä ei ole tässä tapauksessa kuitenkaan kyse.

Det handlar om politiken.
Kysymys on politiikasta.
Detta handlar inte bara om att rädda enstaka länder. det handlar om euroområdets trovärdighet.
Kyse ei ole vain yksittäisten valtioiden pelastamisesta: kyse on euroalueen uskottavuudesta.
Det handlar om amsterdamfördraget.
Se koskee amsterdamin sopimusta.
Det handlar om ett nationellt trauma.
Kyse on kansalllisesta traumasta.
Det handlar om att mäta buller.
Kysymys on melun mittaamisesta.
Men det handlar om mer än så.
On kuitenkin kyse vielä muustakin.
Vem vet vad det handlar om?
Kuka tietää mistä se kertoo?
Det handlar om energiförsörjning och energisäkerhet.
Se koskee energiahuoltoa ja energiavarmuutta.
Jag gissar det handlar om ditt ex?
Kyse taitaa olla entisestäsi.
Det handlar om fyra förorenande ämnen.
Kysymys on neljästä saastuttavasta aineesta.
Det handlar om ett offentligt register.
Kyse on julkisista tiedoista.
Det handlar om vårt folk- att vi skulle vilja bli deras vänner.
Se kertoo kansastamme. haluaisimme olla ystäviä.
För att det handlar om ben?
Onko kyse benistä?
Det handlar om europeiska investeringsbanken.
Kyse on euroopan investointirahastosta.
Det handlar om mycket seriösa organisationer som gör ett omfattande miljöarbete.
Kysymys on hyvin vakavista järjestöistä, jotka tekevät merkittävää ympäristötyötä.
Det handlar om lissabonfördraget och om de nya förbindelserna mellan europaparlamentet och rådet.
Se koskee lissabonin sopimusta ja euroopan parlamentin ja neuvoston välisiä uusia suhteita.
Men det handlar om mörk materia?
Mutta se liittyy pimeään aineeseen.
Det handlar om kommunikation.
Se koskee tietoliikennettä.
Det handlar om eu:s konkurrenskraft.
Kysymys on euroopan kilpailukyvystä.
Det handlar om poeten frank o' hara.
Se kertoo runoilija frank o'harasta.
Det handlar om detta mycket komplicerade område.
Se liittyy tähän hyvin vaikeaselkoiseen alueeseen.
Det handlar om människor, natur och teknik.
Se käsittelee ihmisiä, luontoa ja tekniikkaa.
Du vet inte vad det handlar om, va?
Et tiedä, mistä on kyse.
Det handlar om direkt stöd och samfinansiering.
Kyse on suorista tuista ja yhteisrahoituksesta.
Det handlar om gamla fall.
Kyse on vanhoista tapauksista.
Det handlar om konsekvens, ärlighet och logik.
Kysymys on johdonmukaisuudesta, rehellisyydestä ja logiikasta.

Tulokset: 3124, Aika: 0.3104

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Det handlar om" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää