DETTA ARBETE SUOMEKSI

Käännös detta arbete vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 432, Aika: 0.1329

Esimerkkejä Detta Arbete käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Det är viktigt att detta arbete får präglas av två insikter.
On tärkeää, että tätä työtä voi leimata kaksi oivallusta.
Kommissionen bidrar aktivt till detta arbete.
Komissio osallistuu aktiivisesti tähän toimintaan.
En del av detta arbete är fungerande telekommunikationer.
Yksi osa tätä työtä on toimivat tietoliikenneyhteydet.
Vi vill fullfölja detta arbete, men inte på ett försåtligt sätt.
Haluamme jatkaa tätä työtä, mutta emme petollisella tavalla.

Det är tillrådligt att aktivt engagera de icke-statliga organisationerna i detta arbete.
On järkevää ottaa kansalaisjärjestöt aktiivisesti mukaan tähän toimintaan.
Jag skulle vilja tacka er för all hjälp jag fick med detta arbete.
Haluan kiittää tässä tehtävässä saamastani avusta.
Våra militära styrkor har stöttat detta arbete till fullo.
Asevoimamme ovat tukeneet tätä työtä täysimääräisesti.
Kommissionen stöder detta arbete.
Komissio kannattaa näitä pyrkimyksiä.
Europaparlamentet har givetvis varit nära knutet till detta arbete.
Euroopan parlamentti on tietenkin osallistunut tiiviisti tähän toimintaan.
Det är således oerhört viktigt att kommissionen fortsätter detta arbete.
Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että komissio jatkaa tätä työtä.
Europeiska unionen stödde helhjärtat detta arbete.
Euroopan unioni tuki täysin näitä pyrkimyksiä.
Högnivågruppen för socialt skydd kommer att delta i detta arbete.
Sosiaalista suojelua käsittelevä korkean tason työryhmä osallistuu tähän työskentelyyn.
Att vara en del i detta arbete.
Se on osa tätä työtä.
Jag skulle slutligen vilja säga att detta arbete har blottat eu:s verkliga ansikte.
Lopuksi minun on todettava, että tämä työ on paljastanut eu:n todelliset kasvot.
Detta arbete bör vi fortsätta.
Tätä työtä meidän tulee jatkaa.
Allt detta arbete är mycket betydelsefullt.
Kaikki tämä työ on hyvin tärkeää.
Naturligtvis får detta arbete inte avstanna.
Tämän työn ei tietenkään pidä päättyä.
Jag menar att detta arbete bör kunna inledas redan under innevarande år.
Mielestäni tämä työ pitää voida aloittaa jo tämän vuoden aikana.
Genomförandet och uppföljningen av allt detta arbete har anförtrotts kommissionen och rådet.
Kaiken tämän työn toteuttaminen ja seuranta on annettu kokonaisuudessaan komission ja neuvoston tehtäväksi.
Många irländska missionärer är engagerade i detta arbete.
Monet irlantilaiset lähetystyöntekijät ovat osallisena tässä työssä.
Vi uppskattar detta arbete.
Arvostamme tätä työtä.
Hur tänker kommissionen säkra den framtida finansieringen av detta arbete?
Kuinka komissio aikoo varmistaa tämän toiminnan rahoittamisen tulevaisuudessa?
Detta arbete måste fortsättas.
Tätä työtä on jatkettava.
Utifrån resultatet av detta arbete kommer kommissionen att lägga fram ett meddelande före nästa sommar.
Tämän työn tulosten mukaisesti komissio julkaisee tiedonannon ennen ensi kesää.
Allt detta arbete har påbörjats.
Kaikki tämä työ on jo aloitettu.
Alliansen mellan civilisationer är ett av våra viktigaste medel för detta arbete.
Alliance of civilisations -hanke on yksi tärkeimmistä välineistämme tässä työssä.
Vi har en ny utrikestjänst som borde underlätta detta arbete.
Meillä on uusi ulkosuhdehallinto, jonka olisi helpotettava tätä työtä.
Det är positivt att detta arbete nu har kommit i gång.
On myönteinen asia, että tämä työ on nyt käynnistynyt.
Nyckeln till detta arbete är tålamod.
Se on tämän työn avain.
Jag vill gärna att vi tar en ledande roll i detta arbete.
Haluaisin, että ottaisimme johtavan aseman tässä työssä.

Tulokset: 432, Aika: 0.1329

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Detta arbete" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää