FICK SUOMEKSI

Käännös fick vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 15417, Aika: 0.4824

Esimerkkejä Fick käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Albumet fick ett gott mottagande.
Albumi sai hyvän vastaanoton.
De fick mycket stränga domar.
Heille annettiin hyvin ankaria tuomioita.
Amlodipin/ valsartan över 1 400 hypertoniker fick exforge en gång dagligen i två placebokontrollerade studier.
Amlodipiini/ valsartaani yli 1_400 verenpainepotilasta sai exforgea kerran vuorokaudessa kahdessa plasebokontrolloidussa tutkimuksessa.
Kort efter påvens död 1549 fick giacomo barozzi da vignola ansvaret för arbetet.
Pian paavin kuoleman jälkeen 1549 sai giacomo barozzi da vignola työn vastuulleen.

TGI fick stora svårigheter i slutet av 1997.
TGI joutui vakaviin vaikeuksiinvuoden 1997 lopussa.
Vissa patienter fick även behandling med faktor VIII.
Joillekin potilaille annettiin ylimääräisesti hyytymistekijä VIII: aa.
Jag fick skifta i en gränd.
Minun täytyi muuttua kujalla.
Det fick mig att gråta.
Tämä sai mut itkemään.
När fick han rullstolen?
Milloin hän joutui pyörätuoliin?
Patienterna fick tillskott av kalcium och vitamin d.
Potilaille annettiin kalsiumia ja D- vitamiinia.
Jere fick börja på en idrottsbetonad klass vilket han drömt om redan tidigare.
Jere pääsi liikuntapainotteiselle luokalle, joka hänellä oli ollut haaveena jo aiemminkin.
De fick sju barn.
Hän sai seitsemän lasta.
Stackars sachiko fick arbeta för att betala sin mans spelskulder.
Sachiko joutui maksamaan miehensä pelivelkoja.
Vi fick ju bända upp dörren.
Meidänhän täytyi vivuta ovi auki.
Rwanda fick ett omfattande bistånd efter folkmordet.
Ruandalle annettiin merkittävää apua kansanmurhan jälkeen.
De fick gå eller lifta.
Heidän täytyi kävellä, tai liftata.
Pappa, max fick mig att göra allt.
Isä, max pakotti minut tekemään kaiken.
Alla fick en massa medaljer.
Kaikille annettiin kasapäin arvomerkkejä.
Han fick problem med fel personer.
Hän joutui pulaan väärien ihmisten kanssa.
År 1972 fick köpingen stadsrättigheter.
Vuonna 1972 kauppala sai kaupunkioikeudet.
Ålen fick återvända till sin egen bassäng sju timmar senare.
Ankerias pääsi palaamaan kotialtaaseensa seitsemän tuntia myöhemmin.
Mario fick sticka.
Marion täytyi lähteä.
Han fick mig att memorera det innan jag kom tillbaka.
Hän pakotti minut muistamaan sen ulkoa ennen takaisin tuloa.
Jag fick det.
Se annettiin minulle.
Även då fick de fortfarande användas och inte förrän 2000 förbjöds användningen totalt.
Silloinkin niitä sai vielä käyttää, ja käyttö kiellettiin kokonaan vasta vuonna 2000.
Hon fick en huvudroll i sound of music på pasadena playhouse.
Hän pääsi sound of musicin päärooliin pasadena playhousessa.
Och inte fick jag öppna fönstret heller.
Valitettavasti emme voi avata ikkunan.
Han fick panik.
Hän joutui paniikkiin.
Jag fick dig.
Sinut annettiin minulle.
Vi fick sälja bilarna och betala grabbarna.
Meidän täytyi myydä autot ja maksaa pojille.

Tulokset: 15417, Aika: 0.4824

"Fick" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää