HAN SUOMEKSI

Käännös han vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 356034, Aika: 0.3803

Esimerkkejä Han käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Och han sade till mig.
Ja hän sanoi minulle.
Var han vid medvetande?
Hän oli tajuissaan.
Vad är han för spelartyp?
Minkälainen on hänen pelikirjansa?
Hur kunde han veta?
Miten hän saattoi tietää?

Vad har han i handen?
Mitä hänellä on kädessään?
Liksom han tror vi på en levande sjöfartsindustri för hela europa.
Hänen tavoin uskomme koko euroopan elinvoimaiseen merenkulkuteollisuuteen.
Jag vet att han känner oss och älskar oss.
Tiedän, että hän tuntee meidät ja rakastaa meitä.
Han har två bröder och en syster.
Hänellä on veli ja kaksi siskoa.
Samtidigt skall han fordra utredning om barnets och moderns samt mannens personuppgifter och hemort.
Samalla hänen on vaadittava selvitys lapsen ja äidin sekä miehen henkilö tiedoista ja kotipaikasta.
Blev han överste i armén.
Hänet ylennettiin 1915 kenraalieverstiksi.
I holmenkollen slutade han tvåa på 17 kilometer 1937.
Holmenkollenilla hän sijoittui 17 kilometrillä toiseksi vuonna 1937.
Han har en fru och två döttrar.
Hänellä on vaimo ja kaksi tytärtä.
Han behöver inte göra det.
Hänen ei ole pakko tehdä niin.
Domstolen beslöt också att han kan överlämnas till USA för rättegång.
Samalla oikeus päätti, että hänet voidaan luovuttaa yhdysvaltoihin oikeudenkäyntiä varten.
Jag tackar särskilt föredraganden, cabezón alonso, för det utmärkta arbete han har utfört.
Kiitän erityisesti esittelijää, herra cabezón alonsoa, hänen tekemästään erinomaisesta työstä.
Han släpptes fri 1951.
Hänet vapautettiin vuonna 1951.
Det är säkert sant, men framför allt bär han ansvaret!
Se pitää varmasti paikkansa, mutta ennen kaikkea vastuu on hänellä!
Och när nu kungen hörde dessa ord sade han till dem.
Ja nyt, kun kuningas kuuli nämä sanat, hän sanoi heille.
Låt mig gratulera joost lagendijk till det arbete han har gjort.
Haluaisin onnitella joost lagendijkiä hänen tekemästään työstä.
Han har två systrar.
Hänellä on kaksi siskoa.
Han bor i florida med sin fru och dotter.
Hän asuu floridassa vaimonsa ja tyttärensä kanssa.
Han greps efter att han hade anklagat det ryska inrikesministeriet för omfattande skattesmitning.
Hänet pidätettiin sen jälkeen kun hän oli syyttänyt venäjän sisäministeriötä laajasta veronkierrosta.
Han blev invald i startupföretaget solus styrelse år 2014.
Vuonna 2014 hänet valittiin start up -yritys solun hallitukseen.
Gud ser in i hjärtat, och vad ser han där?
Jumala näkee sydämeen, ja mitä hän siellä sisällä näkee?
Han har en dotter och en son.
Hänellä on tytär ja poika.
I augusti sköts journalisten malik achmedilov till döds kort efterdet att han lämnat sitt hem i dagestan.
Elokuussa toimittaja malik akhmedilov ammuttiin kuoliaaksi pian hänen lähdettyään kodistaan dagestanissa.
Han borde vidareutbilda sig litet i juridik.
Hänen täytyisi hieman kehittää lainopillista tuntemustaan.
Han var även medlem av royal society i london.
Hän oli myös royal society of londonin jäsen.
Han har ett brett stöd från vår grupp.
Hänellä on ryhmämme laaja tuki.
Han belönades 1911 med nobelpriset i fysik.
Vuonna 1910 hänet palkittiin nobelin fysiikanpalkinnolla.

Tulokset: 356034, Aika: 0.3803

"Han" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää