HAR BARA SUOMEKSI

Käännös har bara vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 2006, Aika: 0.1152

Esimerkkejä Har Bara käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jag har bara bra erfarenhet med martin och petra.
Minulla on vain hieno kokemus martin ja petra.
Jag har bara börjat.
Se on vasta alkanut.
Europaparlamentet har bara åhörarrätt.
Euroopan parlamentilla on vain kuulemisoikeus.
Debatten har bara börjat.
Keskustelu on vasta alkanut.

Vi har bara ett liv.
Meillä on yksi elämä.
Jag har bara positiva minnen.
Minulla on vain hyviä muistoja.
Jag har bara tid för en kort promenad för dagen.
Minulla on vain aika lyhyen kävelymatkan päivällä.
Vi har bara våra hjärnor, vår intelligens och vår kreativitet.
Meillä on ainoastaan järkemme, älykkyytemme ja luovuutemme.
Varje våning har bara ett rum.
Jokainen kerros on yksi huone.
Vi har bara börjat.
Se on vasta alkanut.
Jag har bara en kommentar.
Minulla on yksi kommentti.
Debatten har bara börjat.
Keskustelu aiheesta on vasta alkanut.
Införandet av euron har bara begränsade effekter på överföringskostnader.
Euron käyttöönotolla on vain rajallisia vaikutuksia siirtomaksuihin.
Du har bara sex månader kvar hos oss.
Sinulla on enää kuusi kuukautta jäljellä.
Kommissionen har bara befogenhet att kontrollera, att gemenskapens miljölagstiftning efterlevs.
Komission tehtävä on ainoastaan seurata, että yhteisön ympäristölainsäädäntöä noudatetaan.
Det har bara börjat.
Se on vasta alkanut.
Vi har bara kul.
Pidämme vain hauskaa.
Han har bara ett ben.
Hänellä on yksi jalka.
Helvete, jag har bara 10 dollar med mig.
Bon appétit, kultaseni. paskat. kaverit, minulla on ainoastaan 10 dollaria.
Jag har bara en halv fot.
Minulla on enää puolikas jalka.
Vi har bara två tillverkare.
Meillä on vain kaksi valmistajaa.
Vi har bara ditt ord.
Meillä on ainoastaan sinun sanasi.
Jag har bara litet talartid kvar för taiwan.
Minulla on vain vähän puheaikaa jäljellä käsitelläkseni taiwania.
Jag har bara en regel.
Minulla on yksi sääntö.
Du har bara ansträngning.
Sinusta on pelkkää vaivaa.
Heather, vi har bara lite roligt.
Mehän pidämme vain hauskaa.
Du har bara fem, fyra, tre, två, ett.
Sinulla on enää viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi.
Det här har bara börjat.
Tämä on vasta alkanut.
Vi har bara kul tillsammans!
Pidämme vain hauskaa yhdessä.
Killen har bara ett ben.
Hänellä on yksi jalka.

Tulokset: 2006, Aika: 0.1152

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Har bara" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää