I ARBETET SUOMEKSI

Käännös i arbetet vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 48, Aika: 0.0883

Esimerkkejä I Arbetet käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Beslut om användning av skyddsutrustning statsrådets beslut om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet 1407/1993.
Suojainten käyttöpäätös valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä1407/1993.
I betänkandet önskas flexibilitet i arbetet.
Mietinnössä toivotaan joustavuutta työssä.
Utbildningsavtalet är inlärning i arbetet.
Koulutussopimus on työssä oppimista.
Säkerhet och hälsa i arbetet: allmänna regler.
Työterveys ja työturvallisuus: yleiset säännöt.

Reser han i arbetet?
Matkustaako isä työssään?
För att hon må bistå mig i arbetet.
Teen vain työtäni sinun työtäsi vastaan.
Hälsa och säkerhet i arbetet info@dg5.cec.be.
Työterveys ja työturvallisuus info@dg5.cec.be.
Jag är engagerad i arbetet.
Omistaudun työlleni.
Jag reser mycket i arbetet.
Matkustan paljon työn takia.
Om du fortfarande vill finna tröst i arbetet.
Jos haluat yhä etsiä lohtua työstäsi.
Men jag behöver det i arbetet.
Tarvitsen sitä työssäni.
Jag måste resa igen... i arbetet.
Minun on lähdettävä työmatkalle taas.
Pappa saknar henne också. men han reser hela tiden i arbetet.
Isäkin kaipaa häntä- mutta hän on aina matkoilla työnsä takia.
Jag är här i arbetet.
Olen täällä työn takia.
UNIVERSITETSFYSIKER DÖDAD dödad i arbetet.
Hänet tapettiin töissä.
De pratar politik, struntar i arbetet.
He puhuvat politiikkaa, laistavat työstä.
Jag önskar er framgång i arbetet för social sammanhållning och social rättvisa i europa.
Toivotan teille menestystä työssänne sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta euroopassa.
Detta gäller också i arbetet med alla asean-staterna.
Tämä koskee myös yhteistyötä kaikkien asean-maiden kanssa.
Detta gäller också i arbetet med alla asean-staterna.
Tämä koskee myös yh teistyötä kaikkien asean-maiden kanssa.
Parlamentet fungerar tillfredsställande: dess befogenheter respekteras och oppositionen deltar fullt ut i arbetet.
Parlamentti toimii tyydyttävissä olosuhteissa: sen toimivaltaa kunnioitetaan ja oppositio osallistuu täysipainoisesti sen toimintaan.
Slutligen är det viktigt att integrera handikapporganisationerna och frivilligorganisationerna i arbetet.
Lopuksi on tärkeää ottaa vammaisjärjestöt ja vapaaehtoisjärjestöt mukaan työhön.
Jag önskar honom lycka och välgång i arbetet.
Toivotan hänelle parhainta menestystä tehtävässään.
Än en gång, lycka till i arbetet, allesammans!
Toivotan vielä kerran teille kaikille onnea työssänne!
Min uppgift som chef är att ge medarbetarna förutsättningar för att lyckas i arbetet.
Johdon tehtävä on luoda edellytykset sille, että henkilöstö voi onnistua työtehtävissään.
Jag önskar er lycka till i arbetet!
Toivotan teille paljon menestystä tässä työssä!
I arbetet för en god arbetsmiljö spelar facket en viktig roll.
Artikkeli osatyökykyisen onnistuneessa työllistymisessä työyhteisöllä on ratkaiseva rooli.
Om jag stör i arbetet.
Jos häiritsen työntekoasi.
Det kan hjälpa mig i arbetet.
Se auttaisi minua työstämään tätä.
Använd inga utomstående i arbetet.
Älä ota ulkopuolisia mukaan töihisi.
Smallwood fungerar bättre i arbetet.
Smallwood sopii paremmin ammattiini.

Tulokset: 48, Aika: 0.0883

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää