JAG HAR SUOMEKSI

Käännös jag har vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 95261, Aika: 1.2173

Esimerkkejä Jag Har käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

För jag har ett problem.
Ja minulla on ongelma.
Jag har faktiskt lyssnat mycket noga.
Olen tosiaankin kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti.
Hazar, jag har honom.
Hazar, sain hänet.
Herr talman! jag har två frågor.
Arvoisa puhemies, minulla on kaksi kysymystä.

Jag har talat med sådana som hämtar ofta, berättar hon.
Olen jutellut sellaisten kanssa, jotka hakevat usein, hän kertoo.
HU jag har bara en fråga.
HU minulla on vain yksi kysymys.
Herr talman! jag har drabbats av terrorism.
Arvoisa puhemies, olen ollut terrorismin uhri.
Bra, jag har henne.
Hyvä, sain hänet.
Carl? jag har dina prover.
Toin sinulle näytteitä, carl.
Jag har en mycket enkel fråga.
Minulla on hyvin yksinkertainen kysymys.
Jag har hyrt ut min bostad.
Sain vuokrattua oman asunnon.
Herr talman! jag har nu varit ledamot i detta parlament i sexton år.
Arvoisa puhemies, olen ollut tämän parlamentin jäsen nyt 16 vuoden ajan.
Jag har också funderat på det här.
Olen miettinyt myös tätä.
Jag har ridit i 3 år.
Olen ratsastanut 3 vuotta.
Jag har en mycket specifik fråga till kommissionären.
Minulla on hyvin spesifinen kysymys komissaarille.
Men jag har jobbat undercover.
Mutta olen ollut peitetehtävissä.
Jag har en sak.
Toin jotakin.
NL herr talman! jag har en fråga till elisabeth schroedter.
NL arvoisa puhemies, haluan esittää kysymyksen jäsen schroedterille.
Jag har träffat många olika människor.
Sain tutustua moniin eri ihmisiin.
Det kanske jag har!
Ehkä olen ollut.
Jag har stängt av er mikrofon.
Olen sulkenut mikrofoninne.
Charlie, jag har något som jag tror du kommer att gilla.
Charlie, löysin jotain mistä luultavasti pidät.
Jag har bestämt mig för vad jag ska ha.
Itse sain päättää mitä teen.
Jag har flickan med mig.
Toin tytön mukanani.
Jag har tre frågor kvar om fågelinfluensan.
Minulla on vielä kolme kysymystä lintuinfluenssasta.
Herr talman! jag har en ordningsfråga.
Arvoisa puhemies, haluan käyttää työjärjestyspuheenvuoron.
Jag har fått höra om behovet av att bekämpa pedofilernas kriminella handlingar på internet.
Olen kuullut tarpeesta torjua pedofiilien rikollista toimintaa internetissä.

Tulokset: 95261, Aika: 1.2173

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Jag har" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää