JAG VILL SUOMEKSI

Käännös jag vill vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 58408, Aika: 0.8181

Esimerkkejä Jag Vill käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tack för er uppmärksamhet, och jag vill särskilt tacka föredraganden dominique baudis.
Kiitos huomiostanne, ja haluan erityisesti kiittää esittelijä dominique baudisia.
Herr talman! jag vill gratulera föredraganden ruth hieronymi till hennes betänkande.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä hieronymiä hänen mietinnöstään.
Fru ordförande! jag vill också gratulera föredragandena till deras betänkanden.
Arvoisa rouva puhemies, myös minä haluan onnitella esittelijöitä heidän mietinnöistään.
Herr talman! jag vill tacka mina kolleger.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää kollegoitani.

Nä, jag vill inte åka hem.
Ei, en tahdo tulla kotiin.
Vad jag vill säga?
Mitä minä haluan sanoa?
Herr ordförande! jag vill inte ytterligare pröva ert tålamod.
Arvoisa puhemies, en tahdo koetella kärsivällisyyttänne enempää.
Löständerna gör ont, och jag vill hålla mig i trim.
Tekohampaisiini sattuu, ja yritän pysyä hyvässä kunnossa.
Herr talman! jag vill också tacka wiebenga för hans utmärkta arbete.
Arvoisa puhemies, myös minä haluan kiittää wiebengaa hänen erinomaisesta työstään.
Herr ordförande, jag vill inleda med att gratulera kommissionen till detta initiativ.
Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää komissiota tästä aloitteesta.
Herr talman! jag vill också varmt välkomna aljaksandr milinkevitj.
Arvoisa puhemies, myös minä haluan toivottaa milinkevitšin lämpimästi tervetulleeksi.
Och jag vill inte träffa min mamma.
Ja en aio tavata äitiäni.
Ursäkta att jag vill hjälpa till!
Anteeksi että yritän auttaa.
Den tredje kommentaren jag vill göra, herr ordförande, gäller den europeiska konstitutionen.
Arvoisa puhemies, kolmas huomautus, jonka haluan tehdä, koskee euroopan perustuslakia.
Men jag vill inte gå till slottet.
En tahdo mennä palatsiin.
Missförstå mig inte. jag vill inte minska konsumenternas rättigheter på något sätt.
Älkää ymmärtäkö minua väärin, en halua vähentää kuluttajien oikeuksia millään tavalla.
Jag vill se allt hon gör.
Yritän katsoa kaikkea, mitä hän tekee.
Kanske inte, men jag vill inte dra mer skam över min tro.
Ehkä ei, mutta en aio häpäistä uskoani enää enempää.
Herr ordförande! jag vill tacka plooij-van gorsel för hennes vanliga goda betänkande.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää jäsen plooij-van gorselia hänen tavalliseen tapaan hyvästä mietinnöstään.
Herr talman! även jag vill gratulera kommissionsledamoten till hennes uthållighet.
Arvoisa puhemies, myös minä haluan kiittää komission jäsentä hänen sisukkuudestaan.
Men jag vill inte diskutera hela resolutionsförslaget i dag.
En kuitenkaan halua puhua tänään koko päätöslauselmaesityksestä.
Jag vill väldigt mycket, ibland för mycket tror jag.
Yritän kovin paljon ja usein varmasti liikaakin.
Herr president! jag vill tacka er.
Arvoisa presidentti, haluaisin kiittää teitä.
Bonino vill det, men jag vill att hela kommissionen skall vilja det.
Rouva bonino haluaa tätä, mutta minä haluan, että koko komissio haluaisi tätä.
Jag vill inte prata med någon.
En tahdo puhua heille kenellekään.
Jag vill inte aka tillbaka.
En aio mennä takaisin.
Jag vill försäkra er om att det tjeckiska ordförandeskapets ståndpunkt fastställs av den tjeckiska regeringen.
Haluan vakuuttaa teille, että puheenjohtajavaltio tšekin kannasta päättää tšekin hallitus.
Men jag vill inte enbart vara negativ.
En kuitenkaan halua olla pelkästään kielteinen.
Herr talman! jag vill bara klargöra tre saker.
Arvoisa puhemies, halusin vain selvittää kolmea seikkaa.

Tulokset: 58408, Aika: 0.8181

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Jag vill" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää