MEDARBETARE SUOMEKSI

Käännös medarbetare vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 553, Aika: 0.4263

Esimerkkejä Medarbetare käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Företaget har cirka 140 medarbetare och försäljningskontor i tallinn, tartu och pärnu.
Tehtaalla noin 140 työntekijää ja myyntikonttorit sijaitsevat tallinnassa, tartossa ja pärnussa.
Vi är en koncern med 1 200 medarbetare.
Yhtiöllä on noin 1_200 työntekijää.
Min medarbetare, löjtnant hutchins.
Tässä on kumppanini, luutnantti hutchins.- hauska tutustua.
Även hans medarbetare, parvin ardalan, förefaller ha drabbats.
Myös hänen työtoverinsa parvin ardalan on ilmeisesti joutunut uhriksi.

Antalet anställda är cirka 240 medarbetare.
Yhtiössä työskentelee noin 240 työntekijää.
Tränarna och mina medarbetare kommer att syna er noga.
Nyt, valmentajat, kumppanini, ja minä testaamme teitä hyvin huolellisesti.
Det är min närmaste medarbetare.
Hän on lähin kumppanini.
För upp till ca 25 medarbetare.
Palveluksessamme on noin 25 työntekijää.
Mr murphy...slängdes tvärsöver rummet, medan en medarbetare slungades in i hans kontor.
Herra murphy lensi huoneen poikki- samalla kun hänen työtoverinsa paiskautui toimistoonsa.
Egna journalister i sydney och bryssel, medarbetare på olika håll i finland och världen.
Omat toimittajat myös sydneyssä ja brysselissä, avustajia eri puolilla suomea ja maailmaa.
Våra användare blir publik, och publiken blir medarbetare.
Käyttäjistämme tulee yleisöä, ja yleisöstämme tulee avustajia.
Jag och mina medarbetare.
Minä ja kumppanini.
Kunniga medarbetare är avgörande när strategin för infraprojektsegment ska genomföras.
Osaavat työntekijät ovat avainasemassa infraprojektit-segmentin strategian toteuttamisessa.
På SKYLTGRUPPEN arbetar idag 16 medarbetare.
Yrityksellä on tällä hetkellä 16 työntekijää.
Här arbetar 500 medarbetare.
Palveluksessa on noin 500 henkilöä.
Ni har träffat min nye medarbetare, abraham.
Olette tavanneet uuden kumppanini abrahamin.
All verksamhet ordnas av utbildade medarbetare.
Kaikesta toiminnasta vastaavat koulutetut työntekijät.
Därför söker vi nu en ny medarbetare.
Tämän vuoksi etsitään nyt uutta työntekijää.
Fem av sex deltagare är medarbetare.
Viisi kuudesta osallistujasta on avustajia.
Ray åt hemma hos en fransk medarbetare.
Ray söi ranskalaisen kollegan.
Hela verksamhetsområdet består i dag av 16 medarbetare.
Henkilökuntaa yrityksessämme on tällä hetkellä 16 henkilöä.
Powers-rotelns medarbetare.
Powers-osaston työntekijät.
De är medarbetare.
He ovat avustajia.
Vi är mycket litet vandrarhem och vi inte har några andra medarbetare.
Olemme hyvin pieni hostelli ja meillä ei ole mitään muuta työntekijää.
Örebro universitet har omkring 17 000 studenter och 1 200 medarbetare.
Örebron yliopistossa on noin 17_000 opiskelijaa ja 1_200 työntekijää.
Här finns 170 medarbetare.
Yhtiön palveluksessa on noin 170 henkilöä.
Vi kan inte ställa våra medarbetare på bar backe!
Työntekijät eivät saa joutua puille paljaille.
Har du nånsin haft sexuella relationer med en medarbetare?
Onko sinulla koskaan ollut seksisuhdetta kollegan kanssa?
För närvarande har vi cirka 170 medarbetare.
Tällä hetkellä seuraan kuuluu runsaat 170 jäsentä.
Han och hans medarbetare gör ett mycket bra arbete.
Valtuuskunnan johtaja ja hänen henkilökuntansa tekevät erinomaista työtä.

Tulokset: 553, Aika: 0.4263

KATSO MYÖS

Katso myös


"Medarbetare" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää