MITT SKRIVBORD SUOMEKSI

Käännös mitt skrivbord vuonna Suomeksi

Tulokset: 46, Aika: 0.0931

Esimerkkejä Mitt Skrivbord käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ska du sitta bakom mitt skrivbord och säga åt mig att stänga min dörr?
Lstut pöytäni takana ja käsket sulkea oven.
Koordinaterna finns i mitt skrivbord, herr costin har en kopia.
Koordinaatit ovat työpöytäni laatikossa, costinilla on kopio.
Var är mitt skrivbord?
Missä pöytäni on?
Och mitt skrivbord?
Entä työpöytäni?

När jag kom till mitt skrivbord hade jag fått ett meddelande från läkarens bank.
Palasin pöydälleni ja sain viestin commerce general bankista.
Det var mitt skrivbord.
Tuo on pöytäni.
De ligger i mitt skrivbord där borta.
Ne ovat työpöytäni laatikossa. tuolla.
Du får mitt skrivbord, boyle.
Boyle, saat kirjoituspöytäni.
Pengarna finns under mitt skrivbord.
Rahat on pöytäni alla.
De ligger på mitt skrivbord.
Jätin ne pöydälleni.
Du tog mitt skrivbord.
Bort från mitt skrivbord!
Pois työpöytäni äärestä!
Rapporterna ligger på mitt skrivbord!
Jätin paperit pöydälleni.
Mitt skrivbord får inte plats i hans cell.
Pöytäni ei mahdu hänen selliinsä.
Jag ser dig från mitt skrivbord.
Näen sinut työpöytäni äärestä.
Begäran kom till mitt skrivbord idag.
Pyyntö tuli pöydälleni tänään.
Och jag skulle vilja att du flyttade dig från mitt skrivbord.
Minä haluan teidän häipyvän kirjoituspöytäni äärestä.
Bort från mitt skrivbord.
Tule pois pöytäni äärestä.
Men vem det än är, levererade de den direkt till mitt skrivbord.
Oli kuka hyvänsä, hän toimitti sen pöydälleni.
Den ungen brukade gömma sig under mitt skrivbord.
Hän myös piiloutui työpöytäni alle.
Det här är mitt skrivbord.
Selvä pyy. tämä on pöytäni.
Det här är mitt skrivbord.
Tämä on pöytäni.
Det är inlåst i ett dokumentskåp under mitt skrivbord.
Se on lukitussa kaapissa työpöytäni alla.
De är någonstans i mitt skrivbord.
Ne ovat työpöytäni uumenissa.
Detta brukade vara mitt skrivbord.
Tämä oli ennen pöytäni.
Vad gör du vid mitt skrivbord?
Mitä teet työpöytäni luona?
Men sen upptäckte jag att det fattades pengar i mitt skrivbord.
Silloin huomasin, että työpöytäni laatikosta puuttui rahaa.
Vad har hänt med mitt skrivbord?
Mihin mahdutit oman pöytäsi?
Ta mitt skrivbord!
Är detta mitt skrivbord?
Onko tämä minun pöytäni?

Tulokset: 46, Aika: 0.0931

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Mitt skrivbord" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää