NOG SUOMEKSI

Käännös nog vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 14725, Aika: 0.4592

Esimerkkejä Nog käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Lägenheten var mycket ren och det fanns utrymme nog för tre personer.
Arpartement oli erittäin puhdas ja oli tarpeeksi tilaa 3 henkilöä.
Du förstår nog vad jag menar.
Ymmärrät varmaan, mitä tarkoitan.
Kan de arbeta snabbt nog?
Kykenevätkö he toimimaan tarpeeksi nopeasti?
Redan detta är illa nog.
Tämä on jo tarpeeksi kamalaa.

Jag är nog mest intresserad av.
Se on varmaan kiinnostavinta.
Det finns nog inte så mycket mer att tillägga.
Eikä siihen taida olla kovin paljon lisättävää.
Dagarna på plats var härlig, lägenheten nog och våra värdar hjälpsamma.
Päivän päällä oli kaunis, asunto tarpeeksi ja meidän isännät avuliaita.
Det fanns nog fyra huvudfaktorer.
Siihen oli ehkä neljä pääsyytä.
Jag har nog inget hem längre.
Minulla ei taida enää olla kotia.
Det hjälper nog i längden.
Se varmaan auttaisipitkällä aikavälillä.
Det är nog det viktigaste.
Se on varmaan tärkeintä.
Ja, ja nog pratat om detta!
Totta kai olemme puhuneet siitä.
Kommissionen har nog inte besvarat dessa frågor helt tillfredsställande.
Komissio ei ole ehkä vastannut näihin kysymyksiin aivan tyydyttävästi.
Jag är nog inte stadstypen.
En taida olla kaupunkilaistyyppiä.
Folket har lidit nog.
Kansa on kärsinyt tarpeeksi.
Det är nog lite både och.
Ehkä se on hieman kumpaakin.
Jag var nog rädd att mista honom.
Pelkäsin kai menettäväni hänet.
Den anförda målsättningarna är helt enkelt inte vittgående nog.
Esitetyt tavoitteet eivät ole yksinkertaisesti tarpeeksi laajakantoisia.
Det var nog ingen bra idé.
Ei sekään taida olla hyvä idea.
Jag är nog ett hopplöst fall.
Olen varmaan toivoton tapaus.
Du förstår nog vad jag pratar om.
Tiedätte varmasti mistä puhun!
Den är nog 20 år.
Siitä on varmaan 20 vuotta.
Du inser nog inte vad du ber om.
Et taida tajuta, mitä pyydät.
Det var nog mitt favoritträd.
Se oli kai lempipuuni.
Ni vet nog alla vad jag pratar om.
Varmasti kaikki te tiedätte mistä mä puhun.
Dessutom har fördomarna mot och förnedringen av dessa människor pågått länge nog.
Lisäksi näihin ihmisiin kohdistuneet ennakkoluulot ja nöyryytys ovat jatkuneet jo tarpeeksi kauan.
Det var nog rörande och en väldigt viktig sak.
Kyllä se oli koskettavaa ja todella tärkeä juttu.
Det är nog litet besvärligt.
Ehkä se on vähän hankala.
Jag kan nog inte hiälpa er, señor.
En taida voida auttaa teitä,senõr.
Det är nog psykologiskt eller genetiskt, jag bryr mig inte.
Kai se on psykologista tai geneettistä. minulle se on sama.

Tulokset: 14725, Aika: 0.4592

"Nog" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää