OLYCKOR SUOMEKSI

Käännös olyckor vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 908, Aika: 0.1314

Esimerkkejä Olyckor käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Antalet olyckor med fotgängare fortsätter att öka.
Jalankulkijoita koskevien onnettomuuksien määrä jatkaa kasvuaan.
Utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart.
Siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäisy.
Försäkringen täcker inte olyckor om man är full, så han kom på en plan.
Vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoja jos on humalassa, ja hän keksi tämän.
Förebyggande av olyckor- bedöma riskerna.
Tapaturmien torjunta- riskien arviointi.

Olyckor händer men du kan skydda dig från dyra, oväntade reparationer.
Vahinkoja tapahtuu, mutta voit silti suojata itseäsi kalliilta ja odottamattomilta korjauksilta.
Orsaken till dessa fatala olyckor är ofta den alltför höga hastigheten.
Liian suuri nopeus on usein näiden kohtalokkaiden onnettomuuksien syy.
Vi skall inte bara sitta med händerna i kors och vänta på att nya olyckor sker.
Emme saa vain toimettomina odottaa, että uusia tapaturmia tapahtuu.
Säkra transporter( passagerare, farligt gods etc.) och minskat antal olyckor.
Liikenteen turvallisuus( matkustajat, vaaralliset aineet jne.) ja onnettomuuksien määrän vähentyminen.
Olyckor inträffar, men du kan skydda dig mot dyra, oväntade reparationer.
Vahinkoja tapahtuu, mutta voit silti suojata itseäsi kalliilta ja odottamattomilta korjauksilta.
För att undvika olyckor måste följande anvisningar absolut respekteras.
Tapaturmien välttämiseksi seuraavia ohjeita on ehdottomasti noudatettava.
Fullständig lista över orsaker till olyckor med dödlig utgång.
Täydellinen luettelo kuolemaan johtavien tapaturmien syistä.
Den mänskliga faktorn är av högsta betydelse för förebyggandet av olyckor.
Inhimillinen tekijä on ensisijaisen tärkeä onnettomuuksien ehkäisyssä.
Olyckor, självmord, skumma dödsfall.
Tapaturmia, itsemurhia, outoja kuolemia.
Inga olyckor- då blir det pappersexercis resten av livet!
Ei kolaria. tai saan tehdä paperitöitä lopun ikäni.
Olyckor inträffar ibland, men du kan skydda dig mot dyra, oväntade reparationer.
Vahinkoja tapahtuu, mutta voit silti suojata itseäsi kalliilta ja odottamattomilta korjauksilta.
Ökad risk för olyckor.
Tapaturmien riskikin lisääntyy.
Den hade orsakat några spektakulära olyckor.
Olin aiheuttanut pari näyttävää kolaria.
Abby råkar inte ut för olyckor.
Abbylle ei käy vahinkoja.
I-shift- körning utan stress- förhindra olyckor: BRANDT LASTVAGNAR AB.
I-shift- stressitöntä ajamista- onnettomuuksien ehkäiseminen: auto-kilta trucks oy.
Tyvärr är hemmet den plats där det sker flest olyckor.
Valitettavasti koti on paikka, jossa tapahtuu eniten tapaturmia.
Tyvärr har det hänt många olyckor, bland annat i tjernobyl.
Valitettavasti on tapahtunut monia onnettomuuksia mm. tsernobylissä.
Dessa olyckor har inträffat på arbetsplatsen, särskilt i den civila byggsektorn.
Nämä onnettomuudet ovat tapahtuneet työpaikoilla ja erityisesti rakennusalalla.
Eftersom olyckor kan undvikas.
Koska onnettomuuksia voidaan välttää.
Det finns inga olyckor.
Ei vahinkoja olekaan.
Men självklart kan olyckor inträffa.
Tapaturmia voi tietenkin tapahtua.
Det är en av de huvudsakliga faktorerna till osäkerhet ombord i händelse av olyckor eller svårigheter.
Tämä on yksi syy lentokoneiden turvattomuuteen tapaturmien sattuessa tai ongelmien syntyessä.
Det är vi skyldiga alla offer för detta slag av olyckor.
Olemme sen velkaa kaikille tällaisten onnettomuuksien uhreille.
Jag skriver en artikel om olyckor på viadukten på double road.
Kirjoitan juttua double roadin ylikulkutien onnettomuuksista.
Olyckor inträffar.
Vahinkoja sattuu.
Konkurs. tragiska olyckor. hans älskade sons död.
Konkurssi, traagisia onnettomuuksia, rakkaan pojan kuolema.

Tulokset: 908, Aika: 0.1314

KATSO MYÖS

Katso myös


"Olyckor" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää