SÄGER SUOMEKSI

Käännös säger vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 24400, Aika: 0.4141

Esimerkkejä Säger käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Marjamäki säger att.
Huhdanmäki sanoo, että.
Henriksson säger att valvira har tillsammans med regionförvaltningsverken gjort några tiotals granskningar.
Henriksson kertoo, että valvira on tehnyt yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa joitakin kymmeniä tarkastuksia.
Bjurström säger att han inte kan kommentera ett enstaka fall.
Bjurström sanoo, ettei hän voi kommentoida yksittäistä tapausta.
Vad säger texten dig?
Mitä teksti kertoo sinulle?

Måste allt detta göras obligatoriskt i lärarutbildningen för att EU säger det?
Pitääkö tästä kaikesta tehdä pakollista opettajankoulutuksessa, koska EU sanoo niin?
Varför säger ni ingenting?
Miks sä et puhu mitään?
Det känns otroligt mäktigt, säger hon.
Tunne on mahtava, hän sanoo.
Föreningen säger sig dela ut donationer till mindre bemedlade finländare utifrån en ”fosterländsk värdegrund”.
Suomalaisapu kertoo jakavansa lahjoituksia vähäosaisille suomalaisille“ isänmaalliselta arvopohjalta”.
Det säger kommissionen också.
Komissiokin sen toteaa.
säger inte en politisk ledare utan en politisk gangster och terrorist.
Näin ei puhu poliittinen johtaja vaan poliittinen gangsteri ja terroristi.
Hon säger: ”I exempelvis tyskland behövs 95 000 ingenjörer”.
Hän toteaa seuraavaa:" esimerkiksi saksassa tarvitaan 95_000 insinööriä.
Varför säger du inte det?
Miksi ette puhu siitä mitään?
Hon har blivit kall, säger hon.
Nyt jäähdyttelen, hän sanoo.
Kommissionen säger att den inte har behörighet, och allt blir vagt och otydligt.
Komissio väittää, ettei sillä ole toimivaltaa, ja kaikki on epämääräistä ja epäselvää.
Ibland en bild säger mer än tusen ord.
Joskus kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Detta säger regeringen själv.
Näin hallitus itse toteaa.
Varför säger de ingenting?
Miksi ne ei puhu mitään?
Franco frattini säger att det är ett bra avtal.
Komission jäsen frattini väittää, että sopimus on hyvä.
Det kan bli sömnlösa nätter, säger han.
Se saattaa olla tunnottomana iltaisin, jääskelä sanoo.
En bild säger mer än tusen ord.
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Han säger "kom.
Hän käskee tulla.
Vad säger du nu?
Mitä sanotte nyt?
Vinden säger mig att följa dig.
Tuuli käskee minua seuraamaan sinua.
Han säger att ordet" likvärdighet" definitivt betyder likvärdighet mellan parlamentet och rådet.
Hän toteaa, että" yhdenvertaisuudella" tarkoitetaan yhdenvertaisuutta parlamentin ja neuvoston välillä.
Samtidigt är han glad och ödmjuk, säger magnus.
Samalla hän on onnellinen ja nöyrä, kertoo magnus.
De säger ingenting.
He eivät puhu mitään.
De amerikanska storbolagens verkliga skatteprocent är under fem, säger cobham.
Yhdysvaltalaisten suuryritysten todellinen veroprosentti on alle viisi, cobham sanoo.
Han säger att lukas är kär i dig.
Hän väittää, että lukas on rakastunut sinuun.
Telkämper, varför säger ni att det inte har fungerat?
Herra telkämper, miksi sanotte, ettei se ole toiminut?
Företag och privatpersoner borde alltid läsa användarvillkoren, säger han.
Yritysten ja yksityisten pitäisi aina lukea käyttäjäehdot, hän sanoo.

Tulokset: 24400, Aika: 0.4141

"Säger" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää