SAMMA SÅNG SUOMEKSI

Käännös samma sång vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 30, Aika: 2.2176

Esimerkkejä Samma Sång käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Du sjunger alltid början på samma sång. aldrig slutet.
Laulat aina samaa laulua, mutta et loppuun asti.
Samma flickor sjunger samma sång.
Samat tytöt laulavat samaa laulua samalla lavalla.
Varför gör vi samma sång på två olika album?
Miksi teemme saman laulun kahdelle eri levylle?
Samma sång, samma ställen.
Sama kappale, sama paikka.

Det är samma sång.
Se on sama kappale.
Jag dedicerar hans ord till den kör som sjunger globaliseringens lov och i dag sjunger samma sång i europaparlamentet.
Omistan hänen sanansa kuorolle, joka ylistää globalisaatiota ja laulaa samaa laulua tänään euroopan parlamentissa.
Jag tror inte att dessa mysterier utgör enskildheter utan att de är olika verser i en och samma sång.
Minusta ne eivät ole erillisiä asioita, vaan saman laulun eri säkeistöjä.
Röda armén, som du beundrar, de har alla samma bok, de sjunger samma sånger, de skanderar samma paroller.
Kansalaiset, joita ihailet,- he kaikki kantavat samaa kirjaa,- he kaikki laulavat samoja lauluja,- he kaikki käyttävät samoja iskulauseita.
Ni liknar inte varandra, klär er inte lika sjunger inte samma sånger eller dyrkar samma gudar.
Ette muistuta toisianne ettekä pukeudu samalla tavalla. ette laula samoja lauluja, ettekä palvo samoja jumalia.
Han sjöng samma sång som de sjöng på thanksgiving.
Lauloi samaa laulua kuin tytöt.
Barden bellas sjunger samma sång som i fjolårets final.
Barden bellas esittää saman laulun kuin viime vuoden finaalissa.
Det är samma sång som kvinnan i telefonen spelade!
Tämä on se laulu jota nainen soitti puhelimessa!
Så hörde jag henne vissla samma sång jag hörde mördaren vissla.
Juuri niin. sen lisäksi kuulin hänen viheltävän samaa laulua kuin tappaja.
Jag mindes hur det var i berlin, han sjöng samma sång hela tiden.
Muistin, miten hän berliinissä lauloi aina samaa typerää laulua.
Vi har vapnen och mördarna. varje kropp sjunger samma sång i olika harmonier.
Joka ruumis laulaa erilaisia sointuja samasta laulusta.
Den judiska flickans sång( 1907) och solitude( 1939) är båda arrangemang av samma sång, som ursprungligen hörde till hjalmar procopés skådespel belsazars gästabud.
Den judiska flickans sång( 1907) ja solitude( 1939) ovat molemmat sovituksia samasta laulusta, joka alun perin kuului hjalmar procopén näytelmään belsazzarin pidot belsazzars gästabud.
pratas det livligt i avancerade mikrofoner medan en och samma sång spelas om och om igen tills ljudteknikerna börjar bli snurriga i huvudet.
päällä: täällä lauletaan ja puhutaan vilkkaasti korkealaatuisiin mikrofoneihin, kun samaa laulua soitetaan kerta toisensa jälkeen, niin, että ääniteknikko pääsee lähes järjestään.
Det är samma gamla sång- det är inte rätt!
Koska se on sama vanha virsi.
Dessa är linjer från gordon lightfoot sång “”don quijote””, som markerar en viktig sanning: både kloka och onda matning av samma energi.
Nämä ovat linjat gordon lightfoot laulusta“” don quijote””, jotka korostavat tärkeä totuus: niin viisas ja jumalattomat rehu pois samaa energiaa.
Brian, bara för att sången ledde debrah in i drogerna innebär inte att samma sak ska hända din dotter.
Brian, koska laulaminen johdatti debrahin käyttämään huumeita,- ei se merkitse sitä, että sama tapahtuisi tyttärellesi.
Nej, inte samma sång igen!
Ei kai taas sitä laulua.
Det är ej samma sång som.
Ehkä hän ei pitänyt laulusta.
Du har sjungit samma sång ända sen lodz dog.
Olet laulanut samaa virttä siitä lähtien, kun lodz kuoli.
I samma sång finns samma fråga men med en mulåsna och en gris.
Samassa laulussa esitetään sama kysymys- muulista ja siasta.
Det är skrämmande att våldtäkter inte upprör på samma sätt som en sång MOT våldtäkter.
Eikä joku' pohjoisen' korostaminen todellakaan ole mitään laulun raiskausta.
Samma år som flaggan godkändes, år 1986, godkändes också same släktens sång, sámi soga lávlla, som samernas nationalsång.
Samalla hyväksyttiin myös toinen kansallinen symboli: sámi soga lávlla /saamen suvun laulu.
Mélisandes sång arrangerade sibelius för sångröst och piano år 1905 och förläggaren robert lienau publicerade den samma år.
Mélisanden laulun sibelius sovitti 1905 lauluäänelle ja pianolle ja kustantaja robert lienau julkaisi samana vuonna.
en sång av bandet "rolling stones", men den handlar om samma saker, och den låter ungefär så här.
pieni bändi jota kutsutaan rolling stoneksi, mutta se kertoo näistä samoista asioista, ja se menee hieman tällä tavoin.
Och hiskia befallde att man skulle offra brännoffret på altaret; och på samma gång som offret begynte, begynte ock HERRENS sång ljuda jämte trumpeterna, och detta under ledning av davids, israels konungs, instrumenter.
Ja hiskia käski uhrata alttarilla polttouhrin; ja kun uhraaminen alkoi, alkoi myöskin herran veisu ja torvien soitto daavidin, israelin kuninkaan, soittimien johtaessa.

Tulokset: 30, Aika: 2.2176

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "samma sång"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää