VAR SUOMEKSI

Käännös var vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 245330, Aika: 1.1558

Esimerkkejä Var käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Under det första kvartalet var koncernens omsättning 316,1( 310,4) miljoner euro.
Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 316,1( 310,4) miljoonaa euroa.
År sedan var det ett bra hotell!
Vuotta sitten se oli hyvä hotelli!
Såg du var jag lade servetterna?
Näitkö, minne laskin lautasliinat?
Precis som alla vi andra var ni, herr barroso, mycket nöjd.
Meidän muiden tavoin te, arvoisa puheenjohtaja barroso, olitte hyvin tyytyväinen.

Ett erbjudande som det var omöjligt att tacka nej till.
Siinä oli tarjous, josta ei voinut kieltäytyä.
Sätt er var ni vill.
Istukaa, minne haluattekin.
Ni var faktiskt mycket klokare än så.
Itse asiassa te olitte paljon viisaampia.
Detta var oacceptabelt.
Tätä ei voida hyväksyä.
Typ var?
Kuten minne?
Sängen var bra och skön att sova i.
Sänky oli mukava ja kaunis kiva nukkua.
Farmakokinetiken för topotecan var i allmänhet oförändrad vid samtidig administrering med ranitidin.
Topotekaanin farmakokinetiikka ei yleensä muutu, kun ranitidiina annetaan samanaikaisesti.
Vilket var ditt bästa köp?
Mikä oli paras ostoksesi?
Du får gå var du vill, men jag tänker inte betala för berkeley.
Saat mennä, minne haluat, mutta en aio maksaa berkeleystä.
Situationen var allt annat än enkel.
Tilanne on kaikkea muuta kuin helppo.
Du och din mamma var så ödmjuka och snälla.
Sinä ja äitisi olitte niin nöyriä ja mukavia.
var det inte.
Näin ei suinkaan ollut.
Men det var dock för sent.
Se oli kuitenkin liian myöhäistä.
Hickey var katolik.
Gosar on katolinen.
Ni var alla modiga.
Te kaikki olitte urheita.
Föreningens grundare var psykologen juhani ihanus, psykologen heli mertanen och bibliotekarien leena sippola.
Yhdistyksen perustajajäseniä olivat psykologi juhani ihanus, psykologi heli mertanen ja kirjastonhoitaja leena sippola.
Jag kom precis på var han har sitt pass.
Muistin juuri, minne laitoin hänen passinsa.
Ni var underbar.
Te olitte loistava.
Jag vet var jag vill parkera.
Tiedän, minne minä haluan parkkeerata.
Det var oundvikligt.
Tätä ei voitu välttää.
Maten var inte prisvärd.
Ateria ei ollut hintansa väärti.
Från 1934 var han förbundspresident.
Vuodesta 1934 hän oli saksan ulkoministeriön palveluksessa.
Båda var sina länders första kvinnliga president.
Molemmat olivat maidensa ensimmäisiä naispresidenttejä.
Hej var isak vänsterhänt?
Ishida on vasenkätinen.
Det var intensivt och realistiskt.
Se on tiivis ja realistinen.
Glöm var, tänk på när.
Unohda" minne." ajattele" milloin.

Tulokset: 245330, Aika: 1.1558

"Var" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää