VI MÅSTE HITTA SUOMEKSI

Käännös vi måste hitta vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 1405, Aika: 0.1423

Esimerkkejä Vi Måste Hitta käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Det är en utmaning och vi måste hitta rätt balans mellan frihet och säkerhet.
Se on haaste, ja meidän on löydettävä oikea tasapaino vapauden ja turvallisuuden välillä.
Ja, vi måste hitta en lösning.
Kyllä, meidän täytyy löytää ratkaisu.
Vi måste hitta finansiering för fusionsenergiprojektet under 2012.
Meidän on löydettävä rahoitus fuusioenergiahankkeelle vuonna 2012.
Nej, vi måste hitta utgången!

Vi måste hitta möjligheter att bevara dessa områden.
Meidän on löydettävä keinot näiden alueiden suojelemiseksi.
Kom, vi måste hitta det.
Tule, meidän täytyy löytää se.
Bara utifall att vi måste hitta varandra.
Siltä varalta, että meidän pitää löytää toisemme.
Vi måste hitta dem först.
Meidän täytyy löytää heidät ensin.
Heather, vi måste hitta dana först!
Meidän on etsittävä dana ensin!
Vi måste hitta orsakerna till problemet och vidta nödvändiga motåtgärder.
Meidän on löydettävä ongelman syyt ja toteutettava tarvittavat vastatoimenpiteet.
Okej, vi måste hitta en utväg nu!
Det är för litet, vi måste hitta en väg runt.
Aukko on liian pieni, meidän on etsittävä kiertotie.
Vi måste hitta dem.
Meidän täytyy löytää heidät.
Vi måste hitta det.
Meidän pitää löytää se.
Vi måste hitta flexibla lösningar.
Meidän on löydettävä joustavia ratkaisuja.
Vi måste hitta nya tekniska lösningar på dessa problem.
Meidän on keksittävä uusia teknisiä ratkaisuja näihin ongelmiin.
Vi måste hitta grottan före radburn.
Meidän täytyy löytää luola ennen radburnia.
Vi måste hitta chris hutton.
Meidän pitää löytää chris hutton.
Vi måste hitta svaren på dessa frågor.
Meidän on löydettävä vastaukset näihin kysymyksiin.
Nej, vi måste hitta rick.
Ei, meidän täytyy etsiä rick.
Och vi måste hitta zod och konfrontera honom på mitt sätt.
Meidän on etsittävä zod ja kohdattava hänet tavallani.- turvaan selustasi.
Vi måste hitta nya innovativa instrument för att finansiera krismekanismen.
Meidän on löydettävä uusia ja innovatiivisia välineitä kriisimekanismin rahoittamiseksi.
Vi måste hitta martin.
Meidän pitää löytää martin.
Vi måste hitta en annan lösning.
Meidän on keksittävä joku toinen keino.
Vi måste hitta ett fönster.
Meidän täytyy löytää ikkuna.
Nej, vi måste hitta honom.
En, meidän täytyy etsiä hänet.
Marty, vi måste hitta någon som verkligen är värdig hans pengar.
Marty, meidän pitää keksiä joku joka todella ansaitsee ne rahat.
Vi måste hitta en lättare väg.
Meidän on etsittävä helpompi reitti.
Vi måste hitta vår vän, teal'c.
Meidän täytyy löytää ystävämme teal'c.
Vi måste hitta en bättre lösning för mr gatchell står på tur.
Meidän täytyy keksiä ratkaisu. herra gatchell odottaa.

Tulokset: 1405, Aika: 0.1423

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Vi måste hitta" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää