EI OLE HELPPOA ENGLANNIKSI

Käännös ei ole helppoa vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 687, Aika: 0.105

Esimerkkejä Ei Ole Helppoa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Englannin puhuminen ei ole helppoa.
Speaking english is not easy.
Taiteilijaelämä ei ole helppoa.
The life of an artist is never easy, mcgee.
Englannin puhuminen ei ole helppoa.
To speak english is not easy.
Tämä ei ole helppoa.
This is not easily done.

Tämä ei ole helppoa tai miellyttävää.
This is not easy or pleasant,
Läheisten suojeleminen ei ole helppoa.
Protecting your loved ones is never easy, kid.
Yhdessä asuminen ei ole helppoa, etenkään ainoalle lapselle.
Living with somebody is never easy.
Teidän seurassa ei ole helppoa.
Hanging around with you is no picnic.
Se ei ole helppoa, herr flick.
That is not easy, herr flick.

Se ei ole helppoa.
Rikollisena olo ei ole helppoa hommaa.
Being a criminal is not easy work.
Ed, minä... tämä ei ole helppoa.
Ed, I... this is never easy.
Maratoniharjoittelu ei ole helppoa.
Marathon training is no picnic.
Ongelmien selvittäminen kumppanuuden päättyessä ei ole helppoa.
You see, ironing out any difficulties in a separation is never easy.
Se ei ole helppoa, sal.
It's not easy, sal.
Olla clark devlin ei ole helppoa.
Being clark devlin is not easy.
Tekstaaminen iphonella ei ole helppoa, ja akkukin on surkea.
Texting on an iphone isn't easy, and the battery is weak.
Ruumiin polttaminen ei ole helppoa.
Burning a body is not easy.
Niiskutusta motivaatiota ei ole helppoa selittää.
It's not easy to explain motivation.
Löytää totuuksia siitä kuka oikeasti olet ei ole helppoa.
Finding out truths about who you really are is never easy.
Se ei ole helppoa, mutta yksinkertaista se on.
It's not easy, but it is simple.
Perheiden välinen sota ei ole helppoa.
A family war is not easy to handle.
Elämä ei ole helppoa.
Life ain't easy.
Englannin puhuminen ei ole helppoa.
Speaking english isn't easy.
Carter, kohteen tyttären tapaileminen ei ole helppoa tai hauskaa.
Carter, dating the target's daughter is not easy or fun.
Tyynenmeren ylitys ei ole helppoa.
Crossing the pacific isn't easy.
Se ei ole helppoa.
That ain't easy.
No, se ei ole helppoa kun puhut koko ajan.
Well, it's not easy with you talking all the time.
Se ei ole helppoa, sinun pitäisi tietää.
It's not easy, you should know.
Tiedän että tämä ei ole helppoa.
I know this isn't easy,

Tulokset: 687, Aika: 0.105

KATSO MYÖS

Katso myös


SYNONYYMIT
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää