EI OLE MAHDOLLISTA ENGLANNIKSI

Käännös ei ole mahdollista vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 1118, Aika: 0.1328

Esimerkkejä Ei Ole Mahdollista käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kommunikaatio ei ole mahdollista, sir.
Communication is not possible, sir.
Siksi tarkistuksia ei ole mahdollista hyväksyä.
Therefore the amendments cannot be accepted.
Ei, kate, ei ole mahdollista, että voisit rakastaa ranskan vihamiestä.
It is not possible that you should love the enemy of france.
Ihmisen silmäaltistuksen arviointi tehokkailla annoksilla ei ole mahdollista.
Assessment of human ocular exposure at efficacious doses is not feasible.

Päätimme huolehtia siitä, että moottoreita ei ole mahdollista säätää elektronisesti.
We agreed to take care to ensure that engines cannot be electronically adjusted.
Se ei ole mahdollista vähentää oman lunchbox ulos hintapaketin.
It is not possible to subtract your lunchbox out of the price package.
Se ei ole mahdollista, koska meillä on jatkossa eurooppalaisia sääntöjä.
That is not possible because there will be european rules.
Jos tämä ei ole mahdollista, merkintä on kiinnitettävä tuotteen pakkaukseen.
If this is impossible, the label must be affixed to the product packaging.
Balkanin niemimaan integraatio ilman kroatiaa ei ole mahdollista.
Integration of the balkan peninsula without croatia is not feasible.

Uusittun ohjelmiston rekisteröinti ei ole mahdollista.
The renewed registration of my software is not possible.
Verisolut jakautuvat koko ajan, mikä ei ole mahdollista.
The red blood cells are biconvex, which is impossible.
Ei ole mahdollista, että tämä lasi on peräisin tuosta autosta.
There is no way that this glass came from that car.
Tämä ei ole mahdollista ilman todellista ja laaja-alaista kontaktia.
This is not possible without real and extended contact.
Ei ole mahdollista, että hän olisi ollut tulipalossa neljä tuntia.
There is no way that she was in that fire for four hours.
Se ei ole mahdollista.
Making her happy is not an option.
Tällä hetkellä valikoiva tietojen vaihto ei ole mahdollista.
Currently targeted data exchange is impossible.
Ei ole mahdollista, ettenkö tuntisi omaa lastani.
There is no way i wouldn't recognize my own child.
Ei ole mahdollista tavalla.
Muistiinpanojen tekeminen ei ole mahdollista mobiililaitteilla.
Adding notes is not possible with mobile devices.
Resurssien käyttöä nykyiseen tapaan ei ole mahdollista jatkaa.
Continuing our current patterns of resource use is not an option.
Ei ole mahdollista, että vain yksi kaveri suojelee häntä.
There is no way just one man's gonna cover this guy.
Se ei ole mahdollista.
This can't happen.
Hakulomakkeita voi käyttää, mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista.
Application forms can be used if online enrolment is not possible.
Viivyttely ei ole mahdollista.
But any further delay is not an option.
Valitettavasti tämä ei ole mahdollista suomessa.
Unfortunately, that is not an option in finland.
Ei ole mahdollista että saat salkun.
There is no way you get a briefcase.
Todistin että aikamatkustus ei ole mahdollista.
It proved time travel can't happen.
Tämän jälkeen poistettujen tiedostojen tai sivujen palauttaminen ei ole mahdollista.
After this, it is not possible to restore files or sites.
Jos aiotte mennä läpi tuosta, se ei ole mahdollista.
If you were going to go through yourself, that is not possible.
Se ei ole mahdollista.
That can't happen.

Tulokset: 1118, Aika: 0.1328

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää