EI OLE MITÄÄN TEKEMISTÄ ENGLANNIKSI

Käännös ei ole mitään tekemistä vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 1197, Aika: 0.1068

Suomi-englanti sanakirjassa

Esimerkkejä Ei Ole Mitään Tekemistä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tällä ei ole mitään tekemistä presidentin kanssa.
This has nothing to do with the president.
Enemmistösäännöllä ei ole mitään tekemistä sen kanssa.
Majority rule doesn't have anything to do with it.
Tällä ei ole mitään tekemistä tomin kanssa.
This has nothing to do with tom.
Hummuksella ei ole mitään tekemistä hamasin kanssa.
Hummus has nothing to do with hamas.
Tällä liivillä ei ole mitään tekemistä heidän kanssaan.
This vest doesn't have anything to do with the secular pupils.
Dragan, dukella ei ole mitään tekemistä kanssani.
Dragan, the duke is nothing to do with me.
Info, jolla ei ole mitään tekemistä facebookin kanssa.
Info, which has nothing to do with facebook.
Sillä ei ole mitään tekemistä lakkoiluni kanssa.
It doesn't have anything to do with me going out on strike.
Tällä ei ole mitään tekemistä ansaitsemisen kanssa.".
Deserving's got nothing to do with it.".
Sillä mitä teet nyt ei ole mitään tekemistä hänen kanssaan.
What you do now is nothing to do with him.
Foylella ei ole mitään tekemistä salaisen palvelun kanssa.
Mr Foyle's got nothing to do with the secret service.
Tällä ei ole mitään tekemistä georgen kanssa.
This ain't got nothing to do with george.
Ja tiedät että tällä ei ole mitään tekemistä rileyn kanssa.
And you know that this has nothing to do with riley.
Tällä ei ole mitään tekemistä kanssasi.
This is nothing to do with you.
Mutta älä huolehdi hänellä ei ole mitään tekemistä äänestyksen kanssa.
But don't worry, she doesn't have anything to do with the voting.
Mannylla ei ole mitään tekemistä asian kanssa.
Manny's got nothing to do with this.
Sillä ei ole mitään tekemistä ennalta varautumisen periaatteen kanssa.
This is nothing to do with the precautionary principle.
Minulla ei ole mitään tekemistä goo junpyon kanssa.
I have nothing to do with goo junpyo.
Kwon jeong-min... tällä naisella ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
Kwon jeong-min... this woman has nothing to do with this.
Järjellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa.
Sense ain't got nothing to do with it.
Sillä ei ole mitään tekemistä meidän kanssamme.
Minulla ei ole mitään tekemistä terroristien kanssa.
I have nothing to do with the terrorists.
Tällä ei ole mitään tekemistä kanssasi.
This is nothing to do with you.
Anniella ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
Annie had nothing to do with this.
Sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
That ain't got nothing to do with this.
Sitä paitsi hänellä ei ole mitään tekemistä.
Jackillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
Look, Jack's got nothing to do with this.
Tällä ei ole mitään tekemistä jonahin kanssa.
This has nothing to do with jonah.
Rahalla ei ole mitään tekemistä sen kanssa.
The money's got nothing to do with it.
Isälläni ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
My father had nothing to do with this.

Tulokset: 1197, Aika: 0.1068

KATSO MYÖS

Katso myös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "ei ole mitään tekemistä"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää