EI OLE NIIN ENGLANNIKSI

Käännös ei ole niin vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 595, Aika: 0.1009

Esimerkkejä Ei Ole Niin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mussolini ei ole niin fiksu kuin hitler.
Mussolini is not so clever, like hitler.
Meillä ei ole niin paljoa aikaa.
We don't have that much time.
Sillä nikodeemus ei ole niin vihainen vapahtajalle kuin kirjanoppineet ja fariseukset.
Nicodemus is not so angry with the savior as the scribes and the pharisees.
Se ei ole niin yksinkertaista!
Lt's not that simple!

Minulla ei ole niin paljoa.
I don't have that kind of inventory.
Tämä ei ole niin yksinkertaista, mikko.
That is not so simple, mikko.
Pölynimuri- ei ole niin tehokas kuin ase.
A vacuum cleaner is less effective than a gun.
Herra onnellinen ei ole niin onnellinen.
Happy is not so happy.
Minulla ei ole niin paljon.
Sir, i don't have that much.

Sinne pääseminen ei ole niin iso juttu.
Making state's not that big of a deal.
Maailmakaikkeus ei ole niin huonosti suunniteltu.
The universe is not so badly designed.
Tämä poikanen ei ole niin onnekas.
This chick is less fortunate.
Tarinani ei ole niin valaiseva kuin haluaisin.
My story will not be as illuminating as i would like.
Sinulla ei ole niin hyviä ystäviä.
Even you don't have that good a friend.
Edes baal ei ole niin hullu.
Even ba'al's not that crazy.
Minulla ei ole niin paljoa aikaa.
I don't have that much time.
Se ei ole niin yksinkertaista.
Ellie, it's not really that simple.
Säännösten tehokkuus ei ole niin selvää merialusten osalta.
However, their effectiveness is less clear with regard to seagoing vessels.
No, käteni ei ole niin kova.
My hand's not that strong.
Eikä ulkopuolella, jossa se ei ole niin tehokas.
Not out, will not be as effective.
Shampoo- keksintö ei ole niin kauan mennyt.
Shampoo- the invention is not so long past.
Se ei ole niin tieteellistä.
Well, it's not really that scientific.
Se ei ole niin yksinkertaista.
It is never that simple.
Ehkä hän ei ole niin kiinnostava.
Probably not that interesting.
Tämä ei ole niin. oikeastaan riippuen lajikkeesta.
This is not so. actually, depending on variety.
Minulla ei ole niin isoa sänkyä.
I don't have that big a bed.
Se ei ole niin yksioikoista.
It's not really that simple-.
Tiedämme kuitenkin, että elämä ei ole niin yksinkertaista.
But as we all know, life is never that simple.
Silloin tiedämme, että ei ole niin paljon torjunta-aineita käytetään.
Then we know that is not so much pesticides used.
Se ei ole niin kaukaa haettua, scully.
It's not so far-fetched, scully.

Tulokset: 595, Aika: 0.1009

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää