EI OLE OIKEUTTA ENGLANNIKSI

Käännös ei ole oikeutta vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 680, Aika: 0.0864

Suomi-englanti sanakirjassa

Esimerkkejä Ei Ole Oikeutta käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Teillä ei ole oikeutta tehdä syytöksiä joita ette pysty todistamaan.
You have no right to make accusations that you cannot prove.
Meillä ei ole oikeutta saada tietää, mistä heitä syytetään.
We do not have the right to know what they are supposed to have done.
Danielle, sinulla ei ole oikeutta ottaa häntä.
You have no right to take him.
Meillä ei ole oikeutta jättää käyttämättä hyväksi tätä tilaisuutta.
We do not have the right to miss this encounter.
Teillä ei ole oikeutta viedä henkeäni.
You have no right to take my life.
Minulla ei ole oikeutta sanoa tätä.
And i know he is not entitled to tell you this, but.
Teillä ei ole oikeutta.
Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää korvausvaatimuksia näihin muutoksiin liittyen.
The user is not entitled to make any claims concerning these changes.
Se ei ole oikeutta.
But that is not justice.
Meillä ei ole oikeutta tuottaa kansalaisille pettymystä.
We do not have the right to disappoint our citizens.
Teillä ei ole oikeutta tuottaa heille pettymystä.
You do not have the right to let them down.
Tämä ei ole oikeutta vaan pahan miehen henkilökohtainen kosto.
This is not justice! but the work of an evil man settling old scores!
Sinulla ei ole oikeutta ottaa sitä.
You have no right to take it.
Sinulla ei ole oikeutta suorittaa tätä toimintoa.
You are not allowed to perform this action.
Taksinkuljettaja prahassa ei ole oikeutta vaatia sinua korkeampia hintoja!
The taxi driver in prague is not entitled to require you to higher fares!
Teillä ei ole oikeutta tarjoilla alaikäisille.
You know, you have no right to serve alcohol to minors.
Ehkä sinulla ei ole oikeutta kirjoittaa kansioon% 1.
Maybe you do not have permission to write in the %1 folder.
Sinulla ei ole oikeutta sanoa hänen nimeään.
You're not allowed to mention her name.
Minulle kuolema- ei ole oikeutta.
See, death for me, is not justice.
Meillä ei ole oikeutta riistää ihmishenkiä.
We do not have the right to take innocent human lives.
Minulla ei ole oikeutta olla siellä.
I have no right to be there.
Sinulla ei ole oikeutta poistaa tätä teemaa.
You do not have permission to delete that scheme.
Kuolemanrangaistus ei ole oikeutta vaan kostamista!
The death penalty is not justice but vengeance!
Teillä ei ole oikeutta pitää minua täällä.
You do not have the right to do that!
Sinulla ei ole oikeutta sanoa niin.
You're not allowed to say that.
Minulla ei ole oikeutta sanoa sitä.
Sinulla ei ole oikeutta korvata tuota teemaa.
You do not have permission to overwrite that scheme.
Teillä ei ole oikeutta tehdä niin!
You have no authority to do this.
Sinulla ei ole oikeutta, dax.
You have no right, dax.
No, minulla ei ole oikeutta paljastaa heidän nimiään.
Well, I'm not at liberty to divulge their names.

Tulokset: 680, Aika: 0.0864

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää