EI OLE VAIN ENGLANNIKSI

Käännös ei ole vain vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 3289, Aika: 0.128

Suomi-englanti sanakirjassa

Esimerkkejä Ei Ole Vain käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Taekwondo ei ole vain potkimista ja lyömistä.
Taekwondo is not just kicking and punching.
CRISPR ei ole vain kokeellinen.
CRISPR is not just experimental.
Barbie ei ole vain nukkeja, koko maailmankaikkeus luotiin ympärille.
Barbie is not only dolls, a whole universe was created around this.
Clark beavers ei ole vain paras avustajani ikinä,-.
Clark beavers is not only the best doctor's assistant.
Pääpainopisteemme ei ole vain seksin fysiologinen tutkimus.
The primary focus of our work is not simply the physiological study of sex.
Seksi ei ole vain seksiä.
Sex is not just sex.
Älypääveli, se ei ole vain caddy.
Smart brother, that is not just a caddy.
Tämä tehtävä ei ole vain tärkeä.
This mission is not simply important.
Hän ei ole vain loukannut kehää hän on loukannut myös meitä.
Not only has he insulted the ring he has insulted us.
Seksi ei ole vain peniksiä varten.
Sex is not only for penises.
Sergei semak ei ole vain yksi mies.
Sergei semak is not just one man.
Ongelmana ei ole vain huomenna pidettävä äänestys.
The problem is not only tomorrow's vote.
Työ ei ole vain keino ansaita elantonsa.
A job is not merely a means to earn a living.
Dopingin käyttö urheilussa ei ole vain eettinen ongelma.
Doping in sport is not simply an ethical problem.
Hän ei ole vain tehnyt kaikkea, hänellä on kaikki.
Not only has she done it all, she has it all.
Euroopan unionin tarkoitus ei ole vain edistää yhteistä taloutta.
The european union is not simply about mutual economic progress.
On totta, että meillä ei ole vain rahaliittoa.
It is true that we do not have just a monetary union.
Lombok saari ei ole vain kolme gili saarilla.
Lombok island not only has three gili islands.
Syntiset, sota ei ole vain.
Sinners, our war is not merely.
Tämä ei ole vain harrastus, ja jopa urheilua.
This is not just a hobby, and even a sport.
Rakkaus ei ole vain tunne.
Love is not only a feeling.
Se ei ole vain yksi kakku, siinä on monta kerroksina!
It's notjust one cake, it's many, in layers!
Tämä ei ole vain poliittinen vaan myös oikeudellinen käsitykseni.
This is not simply my political, but also my legal conviction.
Yliminä ei ole vain häilyvä älyllinen abstraktio vaan itse asiassa pysyvä läsnäolo.
The overself is not merely a transient intellectual abstraction but rather an eternal presence.
Tässä ei ole vain kyse jack bartsista.
This is not only about jack barts.
Vaha ei ole vain vahaa.
Wax is not just wax.
Kyse ei ole vain rahoista.
It's not just the money.
Maku ei ole vain biokemiallinen, mutta myös psykologinen.
Taste is not only biochemical, it's also psychological.
Vesi ei ole vain vettä.
The water is not simply water.
Triskellion ei ole vain avain.
The triskellion is not just a key.

Tulokset: 3289, Aika: 0.128

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää