EI OLISI PITÄNYT ENGLANNIKSI

Käännös ei olisi pitänyt vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 2080, Aika: 0.1226

Esimerkkejä Ei Olisi Pitänyt käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Sir, minun ei olisi pitänyt jättää stackhousea.
Sir, i shouldn't have left stackhouse.
Sinun ei olisi pitänyt riidellä elijah muhammadin kanssa.
You shouldn't have quarreled with elijah muhammad.
Sinun ei olisi pitänyt olla tekemisissä sen penskan kanssa.
You never should have been on the scene with his kid.
Sinun ei olisi pitänyt riidellä elijah muhammadin kanssa.
You shouldn't have quarreled with elijah muhammad.

Jotain, mitä hänen ei olisi pitänyt kuulla.
Something she wasn't supposed to hear.
Minun ei olisi pitänyt antaa veljelleni gilin paikkaa.
I never should have given my brother Gil's position.
Näin ei olisi pitänyt tapahtua!
This shouldn't be happening. none of it.
Hänen ei olisi pitänyt olla siellä.
He wasn't supposed to be there.
Sinun ei olisi pitänyt tehdä tuota sharpe.
You shouldn't have done that, sharpe.

Clark, sinun ei olisi pitänyt pelleillä kanssani.
Clark, you never should have messed with me.
Shit! tuota sinun ei olisi pitänyt tehdä!
You never should have done that!
Sinun ei olisi pitänyt tulla tänne martha kent.
You shouldn't have come here, martha kent.
Näin ei olisi pitänyt tapahtua.
This wasn't supposed to happen.
Minun ei olisi pitänyt kertoa tätäkään.
I shouldn't be telling you this much.
Tätä ei olisi pitänyt tuoda tänne.
We shouldn't have had this out here.
Minun ei olisi pitänyt vetää ashleyä siihen- mutta tilanne lähti käsistä.
I never should have brought ashley into it.
Hänen ei olisi pitänyt olla koneessa.
She wasn't supposed to be on the plane.
Sinun ei olisi pitänyt pelkuroida.
You shouldn't have chickened.
Ehkä minun ei olisi pitänyt.
Maybe i didn't have to.
Ei olisi pitänyt epäilyttää.
You shouldn't have had any doubts.
Sinun ei olisi pitänyt tulla.
You shouldn't be here.
Hänen ei olisi pitänyt ottaa eroa lady annasta.
He ought not to have divorced the lady anne.
Sitten sinun ei olisi pitänyt maata parhaan ystäväni kanssa.
Then you never should have slept with my best friend.
Meidän ei olisi pitänyt ottaa häntä.
We shouldn't be taking her.
Minun ei olisi pitänyt kertoa sinulle.
I wasn't supposed to tell you.
Hyvä eversti bouvar, teidän ei olisi pitänyt avata sitä auton ovea itse.
You shouldn't have opened that car door yourself.
Sinun ei olisi pitänyt kysyä tuota.
You didn't have to ask that.
Minun ei olisi pitänyt syödä sitä currya.
I shouldn't have had that curry.
Minun ei olisi pitänyt jättää teitä tai isäänne.
I never should have left you or your father.
Tiedätkö, sinun ei olisi pitänyt tehdä sitä.
You know, you didn't have to do that.

Tulokset: 2080, Aika: 0.1226

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää