EN VOI ANTAA ENGLANNIKSI

Käännös en voi antaa vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 693, Aika: 0.1149

Esimerkkejä En Voi Antaa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

En voi antaa sinun tehdä sitä.
Valitan, mutta en voi antaa sinun käyttää tuota miekkaa.
But i can't let you use that sword.
Mutta en voi antaa sinulle vastausta, jonka haluat.
But i can't give you the answer you want.
Mutta en voi antaa heidän jatkavan rautatieni terrorisointia.
But i cannot allow them to continue to terrorize my railroad.

En voi antaa richardin löytää kiveä.
I can't let richard find the stone.
En voi antaa veiliä sinulle.
I can't give you veil.
En voi antaa hänen kohdata yksin tuota.
I won't let him face it alone.
En voi antaa sinun jäädä.
I cannot allow you to remain here.
Mutta en voi antaa teidän taistella minun taisteluani.
But i can't let you fight my fight.

Mutta en voi antaa teille haluamaanne.
But i can't give you what you want.
En voi antaa presidentin odottaa.
I can't keep the president waiting.
En voi antaa sinun avata holvia.
I can't let you open the vault.
En voi antaa sinun kuolla.
I won't let you die.
Ymmärrät kai, että en voi antaa heidän tulla vihollisikseni.
You understand... i cannot allow them to grow up as my enemies.
Mutta en voi antaa kiviä sinulle.
But i can't give you the stones.
En voi antaa teidän tehdä tuota.
I can't let you do that.
En voi antaa tytön odottaa.
I can't keep this girl waiting.
No, en voi antaa teille muuta kuin perunan kullekin.
Well, i can't spare you more than one potato apiece.
En voi antaa sinulle epinefriiniä.
I can't give you epinephrine.
Mutta en voi antaa marian ja hänen äitinsä olla yhdessä.
But i cannot allow mary and her mother to be together.
En voi antaa sinun mennä.
I won't let you go inside.
En voi antaa caesarin odottaa.
I can't keep caesar waiting.
En voi antaa sinun tehdä sitä.
I won't let you do it.
En voi antaa hänen olla yksinkään.
But i can't leave him on his own.
En voi antaa tuon otuksen päästä saarelta pois.
I can't let that thing get off the island.
En voi antaa luotia.
I can't spare the bullet.
Jäsen pirker, en voi antaa teidän vääristellä komission ehdotusta.
Mr pirker, i cannot allow you to distort the Commission's proposal.
En voi antaa sinulle perhettä tai normaalia elämää.
I can't give you a family, a normal life.
En voi antaa toisen kiran juosta vapaana.
I can't leave the second kira alone like this.
Arvoisa lulling, en voi antaa teidän jatkaa.
Mrs lulling, i cannot allow you to continue.

Tulokset: 693, Aika: 0.1149

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää