HÄN EI KOSKAAN ENGLANNIKSI

Käännös hän ei koskaan vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 875, Aika: 0.1476

Esimerkkejä Hän Ei Koskaan käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mutta hän ei koskaan oikeasti tehnyt niin.
But he never really did.
Hän ei koskaan huomaa eroa, eikö vain?
He ain't never gonna know the difference, right?
Olen melkein vihainen, että hän ei koskaan menee ulos yöllä.
I'm almost angry that he never goes out at night.
Hän ei koskaan huutanut minulle.
Well, he ain't never yelled at me.

Kyllä, ja hän ei koskaan yhtenäistänyt painovoimaa muiden voimien kanssa.
Yes, and he never unified gravity with the other forces.
Hän ei koskaan näe sinua sellaisena kuin oikeasti olet.
He ain't never gonna see you for who you truly is.
Mutta hän ei koskaan nähnyt saint rosea.
But he never did see st.
Mutta hän ei koskaan soittanut.
But he never called.
Hän ei koskaan juo alkoholia.
He never drinks alcohol.

Hän ei koskaan pitänyt väkivallasta, mutta maailma halusi sankarin.
He never liked violence but the world wanted a hero.
Hän ei koskaan koskettanut sinua kuten minä kosketan.
He never touched you the way i touched you.
Hän ei koskaan mene kauas.
He never goes far.
Hän ei koskaan edes kosinut.
He never even proposed.
Hän ei koskaan lopeta puhumista.
He never stops talking.
Hän ei koskaan matkusta ilman kauniita naisia.
He never travels without a beautiful woman.
Hän ei koskaan suudellut sinua.
He never kissed you.
Hän ei koskaan välittänyt jos joku löytää ruumiit.
He never cared if anyone found the bodies.
Hän ei koskaan toimittanut niitä kukkia.
He never delivered the flowers.
Hän ei koskaan tiennyt totuutta.
He never knew the truth.
Hän ei koskaan tahtonut yrittää.
He never wanted to try.
Hän ei koskaan avaa ovea.
He never opens the door.
Hän ei koskaan jättänyt jeesusta.
He never left Jesus' side.
Hän ei koskaan kertonut mihin ne päätyivät.
HE NEVER DID SAY WHERE THEY ENDED UP.
Kyllä, mutta hän ei koskaan tule tietämään sitä.
Yes, but she's never gonna know that.
Oi, hän ei koskaan löydä minua täältä.
Oh, she will never find me here.
Parasta on, jos hän ei koskaan saa tietää.
The great thing, ann, is for her never to know.
Hän ei koskaan ollut äitisi!
She was never your mother!
Mutta hän ei koskaan saapunut.
Mutta hän ei koskaan ottanut yhteyttä.
Oikeastaan hän ei koskaan kasvanut, kuten näet.
Actually, he didn't ever actually grow up, as you can tell.

Tulokset: 875, Aika: 0.1476

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "hän ei koskaan"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää