HÄN ON TEHNYT ENGLANNIKSI

Käännös hän on tehnyt vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 794, Aika: 0.0845

Suomi-englanti sanakirjassa

Esimerkkejä Hän On Tehnyt käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ymmärrän, mitä hän on tehnyt vuoksesi, mary.
Mary, i understand what he has done for you.
Voit itse nähdä mitä hän on tehnyt.
You can see what he's done.
Mutta hän on tehnyt tätä ennenkin- muiden hautaustoimistojen kanssa.
But I... he has done this before with other funeral homes.
Ja hän on tehnyt sen ennenkin.
And he's done it before.
Hän on tehnyt syvän vaikutuksen contemporary matematiikka.
He has made a profound impact on contemporary mathematics.
Usko siihen, mitä hän on tehnyt puolestasi ja käänny hänen puoleensa.
Believe in what he has done for you and turn to him.
Veljet, kiittäkäämme aapoa, hän on tehnyt suuren työn.
Brothers, let us thank aapo, he has done a great work.
Sitten hän on tehnyt valinnan puolestani.
Then he's made my choice for me.
Hän on tehnyt uuden liiton jonkun muun kanssa.
He has made a new deal with others.
Näen, mitä hän on tehnyt, mutta en ymmärrä miksi.
I don't understand why he's done it.
Hän pyysi kertomaan, että hän on tehnyt sinusta voodoonuken.
He told me to tell you he's made a voodoo doll in your image.
Vaatii enemmän kuin sisua elää tunnollaan se, mitä hän on tehnyt.
It will take more than guts to live with what he's done.
Hän on tehnyt viisi matkaa israeliin kolmessa vuodessa.
He has made, in the last three years.
Uskon, että hän on tehnyt hirvittäviä tekoja.
I think he has committed horrible acts.
Hän on tehnyt todella hyvää työtä varsin lyhyessä ajassa.
He has done really good work in a very short time.
Hän on tehnyt järjestelyjä hankkiakseen iv-tyypin talloanian mikroskannerin.
He has made arrangements to acquire a type IV tallonian microscanner. has he?
Häntä ei vapauteta, sillä hän on tehnyt viisi murhaa.
He will not be released because he has committed five murders.
Hän on tehnyt paljon töitä sen hyväksi.
She has put a great deal of work into it.
Hän on tehnyt sekä vaihtuvia että pysyviä maamerkkejä kaupunki- ja moottoritieympäristöihin.
He has done both temporary and permanent landmarks in the city and highway environments.
Ehkä hän on tehnyt muitakin videoita.
Maybe it's not the first video he's made.
Haluaisin kiittää tomia kaikesta mitä hän on tehnyt.
I would like to thank tom for all he's done.
Hän on tehnyt epäinhimillisiä ja häpeällisiä rikoksia.
He has committed inhuman and shameful crimes.
Hän on tehnyt merkittäviä osuuksia ring teoria-, ryhmä-teorian ja alan teoriaan.
He has made major contributions to ring theory, group theory and field theory.
Hän on tehnyt sekä vaihtuvia että pysyviä maamerkkejä kaupunki- ja moottoritieympäristöihin.
He has done both temporary and permanent landmarks in the city and highway environments.
Se oli ensimmäinen hyvä asia, jonka hän on tehnyt vuosiin.
That's the first positive action he's taken in years.
Kaiken sen jälkeen, mitä hän on tehnyt.
After all he's done?
No, hän on tehnyt päätöksen erään asian suhteen.
Well, he's made a decision about something.'.
Katso tuota hienotekoista toimenpidettä, jonka hän on tehnyt.
Look at the elaborate measures he's taken.
Mitä hän on tehnyt tällä kertaa?
What's he done this time, the little toe-rag?
Joten hän on tehnyt virheitä.
So he's made some mistakes.

Tulokset: 794, Aika: 0.0845

KATSO MYÖS

Katso myös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "hän on tehnyt"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää