JOS SE EI ENGLANNIKSI

Käännös jos se ei vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 885, Aika: 0.1438

Esimerkkejä Jos Se Ei käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Entä jos se ei käynnisty?
And if it doesn't start?
Mitä jos se ei johdakaan kuolemaan?
What if it's not fatal?
Ja jos se ei toimi olkaa vamiita.
If it doesn't work, be here... ready!
Osta yksi, jos se ei maksa kolmeasataa.
Get me one if it's not $300.

Jos se ei mene läpi?
Ei, jos se ei auta löytämään escheliä ajoissa.
Not if it doesn't help us find eschel in time.
Se antaa lisävaltuutuksen toimiin irakia vastaan- jos se ei noudata päätöstä.
This further authorizes all necessary means against iraq... if it fails to comply.
Mitä jos se ei mene pieleen?
What if it doesn't go wrong?
Jos se ei liity juttuun, ei kiinnosta.
If it's not about the case, I'm not interested.

Hän ei soittaisi sireeniä jos se ei olisi totta.
NANCY: he wouldn't blow the siren unless it was for real.
Jos se ei kestä kauan.
Well, if it's not for long.
Ei se auta, jos se ei toimi.
Uh, not if it doesn't work.
Älä käytä liuosta, jos se ei ole kirkasta tai se on sameaa.
Do not use the solution unless it is clear and not cloudy.
Jos se ei toimi, meillä on silti aikaa sulkea lähde.
If it fails, we will still have time to shut down the fountain.
Jos se ei kestä liian kauan.
If it won't take too long.
Entä jos se ei riitä?
What if it's not enough?
Jos se ei toimi, tuokaa toinen.
Well, if it won't work, get me another one.
Mutta jos se ei onnistu, ongelma pitää eliminoida.
But if it doesn't work, the problem has to be eliminated.
Yhtälö on minulle merkityksetön- jos se ei ilmennä jumalan ajatusta.
An equation has no meaning to me unless it expresses a thought of god.
Mä soitan, jos se ei jostain syystä käy.
I will call if i can't make it.
Entä jos se ei toimi sinullekaan?
What if it wouldn't work with you, either?
Miksi maureen kingsley julkaisisi ison jutun, jos se ei olisi totta?
Why would maureen kingsley run a story this big unless it were true?
Mutta- jos se ei vaivaa sinua, ei se vaivaa minuakaan.
But... if it doesn't bother you... doesn't bother me.
Jos se ei puhuttele minua, se ei puhuttele ketään.
And if it won't speak to me, it won't speak to anyone.
Entä jos se ei onnistu?
Well, what if i can't do that?
Älä ylläty, jos se ei täytäkään odotuksiasi.
Just don't be surprised if it's not quite what you expect.
Ja entä jos se ei täytä niitä?
And if it does not it?
Entä jos se ei toimi, ja hirviö pääsee läpi?
What if it doesn't work? what if the monster gets through?
Toiseksi, älä koskaan näytä osaavasi kungfua, jos se ei ole välttämätöntä.
Second: never show you know kung fu unless it's essential.
Jos se ei tapa sinua, ehkä siitä on meille apua.
And if it won't kill you, then maybe that helps us fight it.

Tulokset: 885, Aika: 0.1438

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää