MEIDÄN EI PITÄISI ENGLANNIKSI

Käännös meidän ei pitäisi vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 1378, Aika: 0.0955

Suomi-englanti sanakirjassa

Esimerkkejä Meidän Ei Pitäisi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jäsen blokland sanoi, että meidän ei pitäisi sisällyttää tähän turkkia.
Mr blokland said that we should not include turkey.
Taas yksi syy miksi meidän ei pitäisi viettää paljon aikaa yhdessä.
Probably another good reason why we're not supposed to spend much time together.
Niinpä meidän ei pitäisi olla yllättyneitä.
So we should not be surprised.
Meidän ei pitäisi mennä naimisiin.
I don't think we should get married. What?
Periaatteessa meidän ei pitäisi avata pakettia.
Technically, we're not supposed to open the package.
Meidän ei pitäisi suojella susia.
We should not be protecting wolves.
Meidän ei pitäisi ajatella, että kronecker näkemyksiä matematiikan olivat täysin eccentric.
We should not think that Kronecker's views of mathematics were totally eccentric.
Ehkä meidän ei pitäisi tehdä niin.
Tätä tosiasiaa meidän ei pitäisi unohtaa, kun keskustelemme tämänpäiväisestä ehdotuksesta.
We must not overlook this fact during our debate of today's proposal.
Ehkä meidän ei pitäisi kertoa kenellekään.
Maybe we're not supposed to tell anyone. why not?
Meidän ei pitäisi käsitellä tätä aihetta näin pinnallisesti ja myöntyväisesti.
We ought not to be so superficial and submissive in our dealings with this issue.
Tiedät että meidän ei pitäisi olla täällä.
You know we're not supposed to be in here.
Pyydän sinua harkitsemaan, meidän ei pitäisi perääntyä!
I beg you to consider, we must not retreat!
Meidän ei pitäisi olla ulkona.
Mutta, michaela, ihan yhtä loogisesti, meidän ei pitäisi tehdä sitä.
Well, michaela,... just as logically, we should not.
Käsitellessämme tätä mietintöä tänä iltana meidän ei pitäisi unohtaa tätä asiaa.
As we discuss this report this evening we should never forget this.
Meidän ei pitäisi viivytellä täällä.
Meidän ei pitäisi rangaista uusia, kilpailukykyisiä rakenteita maanviljelyssä.
We should not be penalising emergent, competitive structures in agriculture.
Meidän ei pitäisi tehdä siitä tekosyytä passiivisuuden harjoittamiselle.
We ought not to make this an excuse for inaction.
Tai ainakaan meidän ei pitäisi olla.
At least, we're not supposed to be.
Ehkä meidän ei pitäisi palkata toisia tekemään työtämme.
Maybe we should stop hiring other people to do our work.
Meidän ei pitäisi supistaa näiden jo nyt huonosti hoidettujen politiikanalojen maksusitoumusmäärärahoja.
We ought not to reduce the commitments of these already badly-managed policies.
Kiitos, mutta meidän ei pitäisi veljeillä vieraiden kanssa.
I am. thanks. but we're not supposed to fraternize with the guests.
Meidän ei pitäisi tehdä sitä.
Olet yhtä sen kanssa, samoin äitisi. eikä meidän ei pitäisi.
And it's who your mother is, and we should never.
Meidän ei pitäisi esimerkiksi sanoa, että abortti on hyvä ratkaisu.
We should not, for example, say that abortion is a good solution.
Meidän ei pitäisi ottaa suhteettomia riskejä.
We should not take disproportionate risks.
Meidän ei pitäisi olla yhdessä.
We should never be together.
Sittenhän meidän ei pitäisi keskustella toimistossasi.
Then we shouldn't be having this conversation in your office.
Meidän ei pitäisi viivytellä.

Tulokset: 1378, Aika: 0.0955

KATSO MYÖS

Katso myös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "meidän ei pitäisi"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää