MEIDÄN ON LÖYDETTÄVÄ ENGLANNIKSI

Käännös meidän on löydettävä vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 748, Aika: 0.123

Suomi-englanti sanakirjassa

Esimerkkejä Meidän On Löydettävä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

No, meidän on löydettävä sinulle duunia.
Well, we have to find you a job.
Mutta meidän on löydettävä cranen viimeinen poika ennen täysikuuta.
But we have to find the last son of crane before the next full moon.
Alan- meidän on löydettävä.
Alan we must find the.
Tarvitsemme löytää ivan ja meidän on löydettävä hänet nyt.
We need to find ivan and we need to find him now.
Eversti amos, meidän on löydettävä tappaja heti.
Colonel amos, we have to find the killer, now.
Markkinasuuntautuneisuuden painottamisen myötä meidän on löydettävä uusia markkinoita eu:n tuotteille.
With the increased focus on market orientation, we must find new markets for our product.
Joo, meidän on löydettävä mary.
Yeah, we gotta find mary.
Meidän on löydettävä katherine.
We need to find katherine.
Meidän on löydettävä hänet ennen huomis yötä.
We must find her before tomorrow night.
Meidän on löydettävä lähin ham-radio.
We have to find the nearest ham radio.
Nyt meidän on löydettävä sara.
Now we gotta find sara.
Chloe, meidän on löydettävä jane saundersin näköinen agentti.
Chloe, we need to find a jane saunders lookalike.
Meidän on löydettävä tyttö.
We got to find the girl now, all right?
Tule, meidän on löydettävä jimi ja claire ennen maahisia!
Come on! we have to find jim and claire before the goblins do!
Meidän on löydettävä gaveston.
We must find gaveston.
Meidän on löydettävä tie ulos.
We have to find a way out.
Meidän on löydettävä felix.
Felix! we need to find felix.
Herbie, meidän on löydettävä ulospääsy.
Herbie, we gotta find an opening!
Meidän on löydettävä hierofantti, eunapius.
We must find the hierophant, eunapius.
Parker, meidän on löydettävä joe sena.
Parker, we got to find joe sena.
Meidän on löydettävä halvempi.
We need something that's a better price.
Meidän on löydettävä paul.
Meidän on löydettävä paperit.
We gotta find the papers.
Meidän on löydettävä peter.
We must find Peter!
Ei nyt, meidän on löydettävä poppix.
We have to find justforkix.
Mikä vian aiheuttikin, meidän on löydettävä ja korjattava se.
Whatever started this, we got to find it.
Meidän on löydettävä uusia, kolmannelle vuosituhannelle sopivia sääntöjä.
We must identify some new ones suited to the reality of the third millennium.
Meidän on löydettävä tie rajan yli ja heti.
We need a way across.
Meidän on löydettävä uhrit, jotka hän haluaa kätkeä.
We must identify the victims he did not wish us to find.
Meidän on löydettävä heidät ennen johnia.
We have got to get to them before he does.

Tulokset: 748, Aika: 0.123

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää