OLEN SAMAA MIELTÄ ENGLANNIKSI

Käännös olen samaa mieltä vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 688, Aika: 0.0996

Esimerkkejä Olen Samaa Mieltä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä siitä, että tarkistus 2 ei kaadu.
Mr president, i agree that amendment 2 does not fall.
Olen samaa mieltä siitä, että työ olisi saatava valmiiksi vuonna 2008.
I share the view that this work should be completed in 2008.
Olen samaa mieltä bobin ja lindan kanssa.
I agree with what bob and linda said.
Olen samaa mieltä potkivan linnun kanssa.
I am in agreement with'Kicking Bird'.

Olen samaa mieltä siitä, että tämä on menestystarina.
I share the view that this is a success.
Olen samaa mieltä siitä, etten sanonut mitään uutta.
I agree that i have said nothing new.
Olen samaa mieltä lähes kaikesta, mitä aiheesta on sanottu.
I am in agreement with nearly all that has been said on this matter.
Olen samaa mieltä jäsen napoletanon kanssa siitä, että toimemme eivät aina ole tehokkaita.
I agree with mrs napoletano that our actions are not always effective.
Olen samaa mieltä siitä, mitä jäsen linkohr juuri sanoi.
I endorse what mr linkohr has just said.

Olen samaa mieltä zoen kanssa tässä tilanteessa, sarah.
I agree with zoe in this situation, sarah.
Olen samaa mieltä siitä, mitä jäsen banotti juuri sanoi lasten oikeuksista.
I endorse what mrs banotti has just said about children's rights.
Olen samaa mieltä teidän armonne kanssa.
I'm in agreement with your grace.
Että olen samaa mieltä kanssasi.
That i agreed with you this time.
Ei suinkaan! olen samaa mieltä.
Olen samaa mieltä esittelijän kanssa ja onnittelen häntä lopullisesta mietinnöstä.
I agree with the rapporteur and congratulate her on the final report.
Olen samaa mieltä siitä, että meidän ei pidä koskaan unohtaa tšernobylin katastrofia.
I agree that we should never forget the chernobyl disaster.
Olen samaa mieltä lähes kaikkien mietintöjen sisällöstä.
I am in agreement with the content of most of the reports.
Olen samaa mieltä mietinnön kanssa, ja äänestin sen puolesta.
I agree with this report and i voted for it.
Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka vaativat laajaa ja rehellistä keskustelua.
I share the views of those calling for a wide and honest debate.
( EN) arvoisa puhemies, olen samaa mieltä siitä, mitä soulier juuri sanoi.
Mr president, i agree with what mr soulier has just said.
Olen samaa mieltä. se tarvitsee hiomista.
Agreed. it needs some work.
Joo, olen samaa mieltä.
Yeah, I'm for that.
En. olen samaa mieltä. siksi minä teen sen.
I agree, that's why I'm doing it.
Olen samaa mieltä kanssasi.
Well, I'm agreeing with you.
Yleensä olen samaa mieltä, mutta tilanne täällä on muuttunut.
Most times i would agree, but the situation on the ground has changed.
Fantastinen, olen samaa mieltä.
Fantastic. yeah, i agree.
Olen samaa mieltä, että poltimme hyvän määrän laivoja.
Agree we have fired a good number of ships.
Olen samaa mieltä, neiti brent.
I agree with you, miss brent.
Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä jäsen ludfordin kanssa.
Mr president, i share mrs Ludford's view.
Tarkoitan, että olen samaa mieltä.
I mean, yeah, i agree.

Tulokset: 688, Aika: 0.0996

KATSO MYÖS

Katso myös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "olen samaa mieltä"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää