SINUN EI PITÄISI ENGLANNIKSI

Käännös sinun ei pitäisi vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 1360, Aika: 0.1182

Esimerkkejä Sinun Ei Pitäisi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Sinun ei pitäisi olla täällä, tom.
You shouldn't be here, tom.
Dylan, sinun ei pitäisi olla täällä.
Dylan, you're not supposed to be here.
No, sinun ei pitäisi ihmetellä, että koska tiedät jo vastauksen.
Well, you shouldn't be wondering that because you already know the answer.
Ja sinun ei pitäisi muuttua miellyttääksesi ihmisiä.
And you shouldn't change to please people.

Kulta, sinun ei pitäisi hyppiä ympäriinsä.
Sweetie, i don't think you should be jumping around.
Hei, sinun ei pitäisi olla täällä.
Hey, you're not supposed to be up here.
Sinun ei pitäisi olla hänelle ankara.
You mustn't be hard on him.
Tiedän myös, että sinun ei pitäisi olla täällä.
And i know you're not supposed to be here.
Sinun ei pitäisi mennä ulos.
I don't think you should go out there.

Jordan, sinun ei pitäisi olla täällä.
Jordan, you shouldn't be here.
Sinun ei pitäisi ottaa valiumia.
Sinun ei pitäisi mennä ulos nyt. miksei?
You mustn't go out now. why not?
Nicole, sinun ei pitäisi katsella televisiota aamuisin.
Nicole, you know, you're not supposed to watch TV in the morning.
Sinun ei pitäisi puhua toisista pahaa heidän selkänsä takana.
You ought not to speak ill of others behind their backs.
Sinun ei pitäisi olla täällä, monty.
You shouldn't be here, monty.
Sinun ei pitäisi kantaa tuollaista taakkaa yksiksesi.
You mustn't carry this awful thing around by yourself.
Sinun ei pitäisi menettää sitä.
You ought not to miss it.
Sinun ei pitäisi juoda ja uida.
I don't think you should be drinking and swimming.
Ranger, sinun ei pitäisi olla täällä!
Ranger, you shouldn't be here.
Hardeen, sinun ei pitäisi olla täällä vielä.
Hardeen, you're not supposed to be here yet.
Sinun ei pitäisi liikkua missään ilman näitä.
Well, you should never, ever go anywhere without these.
Sinun ei pitäisi tehdä mitään vuokseni.
You should never do anything for me.
Sinun ei pitäisi ajaa.
You don't need to be driving.
Kulta, sinun ei pitäisi ottaa sitä.
Honey, i don't think you should get that.
Sinun ei pitäisi olla täällä.
You mustn't be here for this.
Ehkä tiedät jotain mitä sinun ei pitäisi tietää.
Maybe you know something you're not supposed to know.
Sinun ei pitäisi ajaa ollenkaan, näet niin huonosti.
You ought not to be driving anything the way you see.
Rod, ehkä sinun ei pitäisi tapella frankin kanssa tällä viikolla.
Rod, maybe you shouldn't fight frank this week.
Sinun ei pitäisi aina ajatella rahaa.
You mustn't always think about money.
No, sinun ei pitäisi ihmetellä, että koska tiedät jo vastauksen.
Well, you shouldn't be wondering that because you already know the answer.

Tulokset: 1360, Aika: 0.1182

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää