SINUN EI TARVITSE ENGLANNIKSI

Käännös sinun ei tarvitse vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 3272, Aika: 0.1403

Esimerkkejä Sinun Ei Tarvitse käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Sam, sinun ei tarvitse kuolla tänään!
You don't have to die today!
Tiedäthän sinun ei tarvitse tehdä tätä.
You don't have to do this, you know.
Ehkä sinun ei tarvitse olla.
Maybe you don't need to be.
Jacob, sinun ei tarvitse enää murehtia sitä lasta.
Jacob, you won't have to worry about that child anymore. Jacob?

Herra shapiro, sinun ei tarvitse ottaa muistiinpanoja tästä.
Shapiro, you don't need to take notes on this.
Sinun ei tarvitse olla niin agressiivinen.
You don't have to be so aggressive.
Ian, sinun ei tarvitse tehdä tuota.
Ian, you don't have to do that.
Älä huoli, sinun ei tarvitse sanoa sanaakaan.
Don't worry. Don't worry. you won't have to say a word.
Sinun ei tarvitse olla siellä.
You don't need to be there.

Kun tunnet olosi kylläiseksi, sinun ei tarvitse syödä liikaa.
When you feel satisfied you will not need to over-eat.
Dalton, sinun ei tarvitse nähdä.
Dalton, you don't need to see.
Luultavasti sinun ei tarvitse murehtia näistä asetuksista.
Most probably you will not need to worry about these settings.
Lyndon, sinun ei tarvitse tehdä tätä.
Lyndon, you don't have to do this.
Älä huoli, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
Don't worry, you won't have to do a thing.
Nyt sinun ei tarvitse vastata tekosistasi.
Now you will never have to answer for what you have done.
Sinun ei tarvitse huolehtia siitä.
But you will never have to worry about that.
Komentaja, sinun ei tarvitse tehdä tuota!
Commander, you don't need to do that.
Muuta sinun ei tarvitse sanoa.
That's all you have to say.
Uusi tehtävä, joten sinun ei tarvitse istua autossa. OK?
New assignment, so you won't have to sit in the car.
Bud, sinun ei tarvitse tehdä tätä.
Bud, you don't have to do this.
Oppimiseen on päällään edellä mainituilla tavalla sinun ei tarvitse mitään apua.
In learning the headstand in the above manner you will not need any help.
Sinun ei tarvitse kestää hänen läsnäoloaan pitkään.
You will not need to endure his presence long.
Sinun ei tarvitse tehdä mitään.
You ain't gotta do nothing for it.
Onneksesi sinun ei tarvitse tavata häntä.
You're lucky you will never have to meet her.
Näyttää siltä, että sinun ei tarvitse enää kuskata pizzaa, deeds.
It looks like you won't have to deliver pizza anymore, deeds.
Sinun ei tarvitse cyberpunk 2077 crack tai muita cyberpunk 2077 patch.
You don't need cyberpunk 2077 crack or any other cyberpunk 2077 patch.
Muuta sinun ei tarvitse tehdä.
That's all you have to do.
Vincent bauer, sinun ei tarvitse tehdä tätä.
Vincent bauer, you don't have to do this.
Sinun ei tarvitse tappaa jennaa.
You don't need to kill jenna.
Sinun ei tarvitse selittää minulle mitään.
You ain't gotta explain nothing to me.

Tulokset: 3272, Aika: 0.1403

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää