SINUN OLISI PITÄNYT ENGLANNIKSI

Käännös sinun olisi pitänyt vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 1237, Aika: 0.0908

Suomi-englanti sanakirjassa

Esimerkkejä Sinun Olisi Pitänyt käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mutta sinun olisi pitänyt soittaa ensin.
But, really, you should have called.
Luoja, sinun olisi pitänyt nähdä oliverin kasvot.
God, chuck, you should have seen Oliver's face.
Sinun olisi pitänyt olla minun kanssani.
You were supposed totoe with me.
Sinun olisi pitänyt viedä tämän tapaus opr:ään.
You were supposed to take this case to OPR.
Sinun olisi pitänyt ostaa ne farkut.
You should have bought the jeans.
Nämä sinun olisi pitänyt tehdä, vaikka ei jättämällä muut.
These you ought to have done, while not omitting the others.
Se, joka sinun olisi pitänyt palauttaa puolestani.
Yeah, the one you were supposed to turn in for me.
Koska sinun olisi pitänyt tehdä se kauan sitten!
Because you shoulda made it a long time ago!
Sinun olisi pitänyt mennä georgen kanssa.
You should have gone with george.
Sinun olisi pitänyt menneet kukkuloille kaksi viikkoa sitten.".
You ought to have gone to the hills two weeks ago.".
Sinun olisi pitänyt naida ikäisesi poika.
You ought to have married a boy, someone of your own age.
Brady, sinun olisi pitänyt kertoa tästä.
Brady, you shoulda told me about this.
Sinun olisi pitänyt jäädä new south walesiin.
You should have stayed in new south wales.
Sinun olisi pitänyt soittaa heti eilen.
You need to make a complaint!
Sinun olisi pitänyt kiistää.
You were supposed to say no.
En varmaan kertonut puoliakaan, jotka sinun olisi pitänyt tietää.
I haven't told you half of what you need to know.
Kyllä, juuri niin sinun olisi pitänyt tehdä.
That's exactly what you're supposed to do.
Sinun olisi pitänyt tappaa minut, siitä hyvästä mitä tein.
You ought to have killed me for what i did.
Sinun olisi pitänyt sanoa noin ennen kuin menimme sänkyyn.
Dummy, you were supposed to say that before, to get me into bed, not after.
Mutta sinun olisi pitänyt käyttää veistä.
But you should have used a knife.
Mutta sinun olisi pitänyt kertoa siitä heti alussa.
But you shoulda trusted me with that knowledge from the beginning.
Minä kerron mitä sinun olisi pitänyt tehdä.
I will tell you what you're supposed to do.
Sinun olisi pitänyt ampua joku ajat sitten.
You shoulda shot someone a long time ago.
Siellä sinun olisi pitänyt olla.
That's where you needed to be.
Sinun olisi pitänyt pysyä minun ja leen kanssa.
You need to stay with me here.
Skannausten välillä sinun olisi pitänyt ikääntyä 23 minuuttia.
In the time between the two scans, you should have aged 23 minutes.
Sinun olisi pitänyt valistaa häntä.
You ought to have taught him better.
Sinun olisi pitänyt huolehtia hänestä, lvy.
You were supposed to look after her, ivy.
Sinun olisi pitänyt levätä ja on tarkastuskäynnin päivänä menettelyn.
You ought to have some rest and have a control visit the day after the procedure.
Sinun olisi pitänyt olla pukeutuneena jo puoli tuntia sitten.
You needed to be dressed a half hour ago!

Tulokset: 1237, Aika: 0.0908

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää