TÄMÄ ON AINOA ENGLANNIKSI

Käännös tämä on ainoa vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 723, Aika: 0.1706

Suomi-englanti sanakirjassa

Esimerkkejä Tämä On Ainoa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jos tämä on ainoa keino pelastaa dramaworld, niin.
If this is the only way to save dramaworld, then.
Tämä on ainoa keino luoda kallo.
This is the only way to create the skull.
Mielestäni tämä on ainoa paikka maailmassa, jossa sinun pitäisi olla.
I think that this is the one place on earth you really should be.
Tarkoitan, että tämä on ainoa keino.
I mean, this is the only way.
Bree, tämä on ainoa asia, josta hän pitää todella.
Bree, this is the one thing in his life that he's passionate about.
Että tämä on ainoa tie ulos.
And that this was the only way out.
Abbie... tämä on ainoa keino.
Abbie... this is the only way.
Tämä on ainoa vaiva, jota ei voi hoitaa.
This is the one ailment that is universally untreatable.
Sanoit, että tämä on ainoa keino.
You said this was the only way.
Tämä on ainoa tapa.
Oletko varma, että tämä on ainoa suunniteltu hyökkäys tänne?
Are you sure this was the only attack planned for here?
Minulle tämä on ainoa ilta vuodessa, jolloin voi olla oma itsensä.
I believe this is the one night when everyone can be themselves.
Tämä on ainoa paikka, jonne emme saa mennä.
Robert, this is the one room we were told not to go in.
Tämä on ainoa tapa.
Ja tämä on ainoa keino!
And this is the only way!
Tämä on ainoa keinomme, ness.
Ness, this is the only way.
Tämä on ainoa tilanne, joka edellyttää molempien hyväksymistä.
This is the one decision that requires us to be in total agreement.
Tiedät, että tämä on ainoa järjellinen ratkaisu.
You know that this is the only reasonable solution.
Tämä on ainoa jaiokivi maaiimassa, joiia ei varmasti oie kopiota.
This is the one stone in the world i know has no duplicate.
Tämä on ainoa kerta vuodessa, kun voimme luoda taikaa.
Honey, this is the one time a year we can make a little magic.
Jos haluat löytää zackin, tämä on ainoa reitti sisään.
If you want to find zack, this is the only way in.
Tämä on ainoa keino.
Tämä on ainoa tapa saada tom lopettamaan.
This is the only way to get tom to stop.
Tämä on ainoa tie pois, sara!
This is the only way out, Sara!
Tämä on ainoa paikka jäljellä pääkaupungin ja sissien välillä.
This is the only place left between the capital and the guerrilla.
Tämä on ainoa keino.
Tämä on ainoa keino.
Tämä on ainoa kompassi jota tarvitset.
This is the only compass you will ever need.
Tämä on ainoa tapa tappaa se ja haudata anomalia ikuisesti.
This is the only way to kill it... and bury that anomaly forever.
Kattona ovat kansalliset vaalit, ja tämä on ainoa tarkoituksenmukainen järjestys.
The roof will be national elections, and this is the only appropriate order.

Tulokset: 723, Aika: 0.1706

SYNONYYMIT

S Synonyymit "tämä on ainoa"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää