TÄMÄ ON ENSIMMÄINEN ENGLANNIKSI

Käännös tämä on ensimmäinen vuonna Englanniksi

Tulokset: 801, Aika: 0.0786

Suomi-englanti sanakirjassa

Esimerkkejä Tämä On Ensimmäinen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ehkä tämä on ensimmäinen askel.
Maybe this is the first step.
Koska tämä on ensimmäinen kerta, kun halusin sinun näkevän minut.
Because this is the first time i wanted you to see me.
Tämä on ensimmäinen tänne rakennettu talo.
This was the first house built up in these parts.
Mutta tämä on ensimmäinen kerta kun hinaja vastasi.
But this is the first time that the honey has answered.
Tämä on ensimmäinen kerta- onnettomuuden jälkeen.
This was the first time I've... since this happened.
Ja tämä on ensimmäinen askel.
And this is the first step.
Tämä on ensimmäinen vuosi, jolloin kuvaa ei ole tullut.
This was the first year he missed.
Ja tämä on ensimmäinen testini robotiikan projektissa.
And this is the first test of my robotics project.
Ihmiset, luulisi, että tämä on ensimmäinen juhlamme.
People, you would think this was the first festival we ever had.
Tämä on ensimmäinen asia, jonka haluan tässä esittää.
This was the first point i wanted to make.
Arvoisa puhemies, tämä on ensimmäinen kalastuskeskustelu amsterdamin kokouksen jälkeen.
Mr president, this is the first fisheries debate since amsterdam.
Tämä on ensimmäinen debian-julkaisu, johon sisältyy openoffice.org( 1.1.3).
This is the first debian release that includes openoffice.org(1.1.3).
Tämä on ensimmäinen kerta kun en matkusta ensimmäisessä luokassa.
This is the first time i haven't travels first class.
Tämä on ensimmäinen, ei viimeinen.
This is the first, not the last.
Tämä on ensimmäinen bruce lee kung fu instituutti.
This is the first bruce lee kung fu institute.
Tämä on ensimmäinen ovi joka aukeaa.
This is the first door that's opened.
Tämä on ensimmäinen latinalaisen amerikan maan kanssa tehty sopimus.
This is the first agreement with a latin american country.
Tämä on ensimmäinen askel yhteisessä matkassamme kohti vuotta 2012 ja turvapaikkapakettia.
This is the first step in our common journey towards 2012 and the asylum package.
Tämä on ensimmäinen kerta kun sovellamme sitä.
This is the first time, it is the first exercise.
Tämä on ensimmäinen asetus, jossa on kolme moduulia.
This is the first regulation, with three modules.
Toivon, että tämä on ensimmäinen monista tilaisuuksista omalla kohdallani.
Well, i hope it's the first of many such occasions for myself.
Tiedän että tämä on ensimmäinen päivä.
I know that it is the first day.
Rauhoitu, tämä on ensimmäinen sovitus.
Come on, it's the first fitting.
Ei, tämä on ensimmäinen kerta.
No, it's my first time.
Luuletko, että tämä on ensimmäinen kertani?
You think this my first time?
Hänelle tämä on ensimmäinen asia.
For her, this is first thing.
Tämä on ensimmäinen muotinäytökseni.
This is my first fashion show.
Tiedän, mutta tämä on ensimmäinen.
I know, but this is the first one.
Tämä on ensimmäinen painos.
You kidding me? this is a first edition.
En tiedä. tämä on ensimmäinen ohkaseni.
This is my first thinny thingy.

Tulokset: 801, Aika: 0.0786

KATSO MYÖS
SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää