TÄMÄ ON ERITTÄIN ENGLANNIKSI

Käännös tämä on erittäin vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 453, Aika: 0.0659

Esimerkkejä Tämä On Erittäin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Carter, tämä on erittäin tärkeä projekti.
Carter, this is a very important project.
Arvoisa puhemies, tämä on erittäin huono direktiivi.
Mr president, this is an extremely bad directive.
Arvoisa puhemies, tämä on erittäin hyvä mietintö.
Mr president, this is a very good report.
( EN) tämä on erittäin tärkeä asia.
This is a highly significant point.

Herra webley, tämä on erittäin vaarallinen kokoelma.
Webley, this is an extremely dangerous collection.
Azem palace tämä on erittäin kaunis paikka vierailla.
The azem palace this is a very beautiful place to visit.
Tämä on erittäin huolestuttavaa, sillä malesialla on tärkeä geopoliittinen asema.
This is particularly worrying because malaysia occupies an important geopolitical position.
Kuten hyvin tiedämme, tämä on erittäin arkaluontoinen aihe.
As is well known, this is an extremely sensitive issue.
Tämä on erittäin salainen projekti.
This is a highly classified matter.

Crichton, tämä on erittäin hyvä ystävä.
Crichton... this is a very good friend.
Tämä on erittäin kunnian- himoinen ja kallis kokeilu.
This is a hugely ambitious and expensive experiment.
Tämä on erittäin olennaista ensimmäisellä raskauskolmanneksella.
If you are pregnant, this is particularly relevant during the first trimester if you are breast-feeding.
Tämä on erittäin rajoitettu alue.
Sir, this is a highly restricted area.
Mäkiä tämä on erittäin mukava peli spinning pöllö.
Rolling hills this is a very nice game with a spinning owl.
Tämä on erittäin luotettava malli.
This is an extremely reliable model.
Tämä on erittäin hyvä ajatus.
This is quite a good idea.
Mielestäni tämä on erittäin ajankohtainen tilaisuus.
I think this is a highly timely event.
Tämä on erittäin tärkeä kehityskierros.
This is a hugely important round.
Hinta: tämä on erittäin kallis kurssi.
Price: this is an extremely expensive course.
Thomas ref- tiran saaret tämä on erittäin kuuluisa paikka sukeltamiseen.
Thomas ref- tiran islands this is a very famous place for diving.
Tämä on erittäin herkkä tutkimus.
This is an extremely sensitive scan.
Tämä on erittäin kova patja.
This is a very hard mattress.
Tämä on erittäin hyvä idea.
This is a really good idea, actually.
Tämä on erittäin herkkä maaginen aparaatti.
This is a highly sophisticated magical apparatus.
Tämä on erittäin mukava ja jalo cadillac deville alkaen 1968th.
This is a very nice and noble cadillac deville from 1968th.
Tämä on erittäin herkkä elektroninen rajamerkki.
This is a highly sensitive electronic boundary marker.
Tämä on erittäin edistynyt 3d-tulostin.
This is an incredibly advanced 3-D printer.
Tämä on erittäin tärkeä ja vakava kysymys.
This is an extremely important and serious issue.
Tämä on erittäin tärkeä näkökohta.
This is a really important point.
Tämä on erittäin vaativa tilanne.
This is an extremely demanding situation.

Tulokset: 453, Aika: 0.0659

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää