TÄMÄ ON HYVIN ENGLANNIKSI

Käännös tämä on hyvin vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 484, Aika: 0.114

Esimerkkejä Tämä On Hyvin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mutta tämä on hyvin erikoinen painos.
But this is a very special edition.
Tämä on hyvin tulenarka tilanne.
This is an extremely incendiary situation.
Calvin, tämä on hyvin turvallinen paikka.
Calvin, this is a very safe place.
Arvoisa puhemies, tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu.
Mr president, this is an extremely interesting debate.

Ja tämä on hyvin epätavallinen viiva.
And this is a very unusual line.
Tämä on hyvin poikkeuksellista.
Your honor, this is highly unusual.
Mutta tämä on hyvin erikoinen painos.
But this is a very special edition.
Minusta tämä on hyvin tärkeä näkökohta.
I believe this is an extremely important point.
Mutta kulta, tämä on hyvin tärkeää.
Oh, but, darling... this is really important.

Sydney, tämä on hyvin epätavallista.
Sydney, this is highly unusual.
Tämä on hyvin riskialtis strategia.
This is an extremely risky strategy.
Numbers puzzle miniclip tämä on hyvin tiedossa kiihkeä flash.
Numbers puzzle miniclip this is quite known among passionate.
Tämä on hyvin epätavallista, herra.
This is highly unregular, sir.
Johan, tämä on hyvin vaikeaa.
Johan, this is really hard.
Tiedämme, että tämä on hyvin arkaluonteinen ja vanha ongelma.
We know that this is a very sensitive and old problem.
Tämä on hyvin kehittynyt ylläpitää terveyttä manipuloinnin energiaa kehon.
This is a well developed system of maintaining health through the manipulation of the energy body.
Taistelukenttä vastahyökkäys: tämä on hyvin klassi.
Battlefield counterattack: this is a very classic.
Mielestäni tämä on hyvin huono enne.
I think this is quite a bad omen.
Tämä on hyvin epätavallista.
I must say mr. mike chang sr., this is highly unusual.
Tämä on hyvin poliittinen asia.
This is an extremely political issue.
Opiskelen sairaanhoitajaksi, joten tämä on hyvin mielenkiintoista.
Oh? so all of this is really interesting to me.
Tämä on hyvin tärkeä asia ja sen merkitys kasvaa entisestään.
This is an extremely important issue and its importance is growing.
Kuten no-limit, tämä on hyvin erilainen peli limiittipokerista.
Like no-limit, this is a very different game from limit poker.
Mutta herra, tämä on hyvin sääntöjen vastaista.
But, monsieur, this is highly irregular.
Uskon, että tämä on hyvin tärkeää hänelle.
I think doing something like this is really important to her.
Tämä on hyvin vanha luuranko.
This is a very old skeleton.
Tämä on hyvin arkaluontoinen tilanne koko euroopan unionin kannalta.
This is an extremely sensitive situation for the entire european union.
Herra weber, tämä on hyvin epäasianmukaista.
Mr. weber, this is highly improper!
Tiedän, että tämä on hyvin vaikeaa.
Look, i know this is really difficult.
Tämä on hyvin tärkeää hänelle.
This is really important to him.

Tulokset: 484, Aika: 0.114

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää