AASIASSA RUOTSIKSI

Käännös aasiassa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 462, Aika: 0.1339

Esimerkkejä Aasiassa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Afrikassa, kaakkois-euroopassa ja aasiassa.
Afrika, sydöstra europa och asien.
Sama koskee muita autonvalmistajia ja autotehtaita aasiassa.
Detsamma gäller andra fordonstillverkare och industrier i asien.
Haavanlasisiipeä tavataan euroopassa ja aasiassa.
Fetörtsblåvingen finns i europa och asien.
Meillä on edelleen alikehittyneisyyteen liittyviä ongelmia latinalaisessa amerikassa tai aasiassa.
Vi har fortfarande problem med underutveckling i latinamerika och asien.

Täältä löydät upea kaupunki, joka ulottuu aasiassa ja euroopassa.
Här hittar du en fantastisk stad som sträcker sig över asien och europa.
Vaihtokohteita on euroopassa, aasiassa ja afrikassa.
De förekommer i europe, asien och afrika.
Vuoden 2009 aikana EU toteutti operaatioita euroopassa, afrikassa ja aasiassa.
Under 2009 genomförde EU uppdrag i europa, afrika och asien.
Kuvaus: sukuun kuuluu yli 120 lajia, kotoisin trooppisessa afrikassa ja aasiassa.
Beskrivning: slã¤ktet omfattar mer ã¤n 120 arter, inhemska tropiska afrika och asien.
Hän voi yhdistää meidät kaikkiin toimiin täällä, euroopassa ja aasiassa.
Hon kan knyta oss till hela verksamheten här, i europa och asien.
SP-9 toimii ainakin 18 maassa euroopassa, aasiassa.
SP-9 är aktiv i minst 18 länder, i europa, asien.
Hänen säätiöllään on haaroja afrikassa ja aasiassa.
Hans stiftelse har förgreningar i afrika och asien.
En tehnyt bonoja afrikassa ja aasiassa.
Jag idkade inte välgörenhet i afrika och asien.
Aasiassa, malesiassa, kongossa.
Asien, malaysia. kongo.
Laajoja viljelmiä on aasiassa, australiassa, afrikassa ja etelä-amerikassa.
De största producenterna finns i australien, på hawaii och i malawi i afrika.
Siirtomaat aasiassa.
Kurdisktalande i asien.
Sitoumukset ja maksut aasiassa vuosina 2001 ja 2002 miljoonaa euroa.
Åtaganden och utbetalningar i asien 2001 och 2002miljoner euro.
Se on aasiassa euroopan vieressä.
Det ligger i asien bredvid europa.
Kunlun on vuoristo aasiassa.
Tolunane är ett berg i angola.
Kunlun on vuoristo aasiassa.
Quilau är ett berg i angola.
EU on tiivistämässä suhteitaan alueellisiin ryhmiin aasiassa ja latinalaisessa amerikassa.
EU stärker sina förbindelser med regionala grupper i asien och latinamerika.
Kunlun on vuoristo aasiassa.
Ankijambe är ett berg i madagaskar.
Kunlun on vuoristo aasiassa.
Ţayyān är ett berg i jordanien.
No, he ovat aasiassa.
Ja, de finns i asien.
Kunlun on vuoristo aasiassa.
Quilonde är ett berg i angola.
Suurin osa maailman köyhistä asuu aasiassa.
Den största andelen av världens fattiga bor i asien.
Kunlun on vuoristo aasiassa.
Fuşūş är ett berg i jordanien.
Kunlun on vuoristo aasiassa.
Ţābah är ett berg i jordanien.
Kunlun on vuoristo aasiassa.
Quela är ett berg i angola.
Kunlun on vuoristo aasiassa.
Quissele är ett berg i angola.
Kunlun on vuoristo aasiassa.
Qanāh är ett berg i jordanien.

Tulokset: 462, Aika: 0.1339

KATSO MYÖS

Katso myös


"Aasiassa" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää