AIKA RUOTSIKSI

Käännös aika vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 19096, Aika: 0.4537

Esimerkkejä Aika käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Monopolien aika on ohitse.
Monopolens tid är förbi.
Keskusjohtoisuuden aika on ohi.
Centraliseringens tid är förbi.
Nyt on aika sulkea tämä ovi.
Nu är det dags att stänga dörren.
Siihen meni aika paljon aikaa.
Det tog ganska lång tid.

Aika, jonka kuluessa kuljetus on sovittu saatettavaksi loppuun; sekä.
Avtalad tid inom vilken befordran skall vara slutförd; samt.
Haluaisin todeta lopuksi, että ukrainan kansalaisten on aika tehdä valinta.
Avslutningsvis vill jag säga att det är dags för det ukrainska folket att göra ett val.
On kai aika saada uusia haasteita?
Är det dags för nya utmaningar?
Se oli aika paljon kaikkea mitä tarvitaan.
Den hade ganska mycket allt vi behövde.
Niinpä on aika ruveta kuuntelemaan meitä.
Så det är tid att börja lyssna på oss.
Se on aika pitkä aika.
Det är rätt lång tid.
Oikea aika, väärä ihminen!
Rätt tillfälle, fel folk!
Minkä aika on?
Vilken tid är det?
On aika luoda mahdollisimman laaja konsensus bulgarian uudistuksille.
Det är dags att bygga bredast möjliga samförstånd för reform i bulgarien.
Se on aika naurettavaa!
Det är ganska löjligt!
Olin aika pettynyt siihen.
Blev rätt besviken på detta.
Merkillinen aika tähtien katsomista varten.
En konstig tidpunkt för stjärnskådning.
Se on aika paljon rahaa.
Det är rätt mycket pengar.
Ota rauhallisesti, on hyvä aika, ja olla kohtelias siitä.
Ta det lugnt, ha en bra tid, och vara artig om det.
Nyt olisi hyvä aika opettaa sinulle niitä liikkeitä.
Nu vore ett bra tillfälle att lära dig lite rörelser.
On aika selvää, että kumpikaan teistä ei ole oppinut mitään.
Det är ganska klart att ingen av er har lärt sig någonting.
Nyt on uuden kilpailun aika.
Nu är det dags för en ny tävling.
Tämä super 8 on oikeastaan aika hyvä.
Detta super 8 är faktiskt ganska bra.
Se oli aika ironista.
Det är rätt ironiskt.
Selvitys 24-tunnin" home" aika ja sekunteina subdial.
Uppgift om 24-timmars "hem" tid och sekunder subdial.
Oliko se hyvä aika hakea jotain?
Var det ett lämpligt tillfälle att hämta nåt?
Ehkä nyt ei ole oikea aika perustaa perhettä.
Det kanske inte är rätt tidpunkt att bilda familj just nu.
Kuinka pitkä aika siitä on?
Hur länge sen var det?
Nyt on toimien aika!
Nu är det dags att vidta åtgärder!
Eipähän käy aika tylsäksi.
Nej, det blir ganska tråkigt.
Outo aika putsata korvaa.
Lustig tidpunkt att rensa öronvax.

Tulokset: 19096, Aika: 0.4537

"Aika" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää